Betydning Emisjon
Hva betyr Emisjon? Her finner du 29 betydninger av ordet Emisjon. Du kan også legge til en definisjon av Emisjon selv.

1

3   0

Emisjon


Emisjon er utstedelse av verdipapirer, f. eks. aksjer eller obligasjoner. Aksjeemisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

2   0

Emisjon


Emisjon kan sikte til: Emisjon (fysikk) – Et begrep som betyr «utsending» eller «utslipp». Benyttes blant annet om utslipp av drivhusgasser, eller utsending av radiosignaler, lys osv. Emisjon (f [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   0

Emisjon


Finansuttrykk. Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir det utsteder tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført fremmedkapital (kilde: Norges Bank).
Kilde: storebrand.no

4

1   0

Emisjon


Utstedelse av nye aksjer hvor allmennheten tilbys å delta i aksjekapitalutvidelse. Gamle aksjonærer kan få fortrinnsrett på de nye aksjene og hvis emisjonen rettes til et begrenset antall interesserte kalles dette underhåndsemisjon.
Kilde: aksjebloggen.com

5

1   0

Emisjon


Dette er et substantiv som representerer en produksjon og utslipp av noe, spesielt gass eller stråling.
Alina Cristea1 - 10. september 2018

6

0   0

Emisjon


Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir det utsteder tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført fremme [..]
Kilde: kommunepartner.no

7

0   0

Emisjon


De fleste byggematerialer tilfører romluften kjemiske stoffer gjennom emisjon (avgassing). Emisjoner "drives" eller oppstår på grunn av forskjeller i damptrykk. Når damptrykket t [..]
Kilde: boligabc.no

8

0   0

Emisjon


Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir utsteder tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført fremmedkap [..]
Kilde: norges-bank.no

9

0   0

Emisjon


Norges Bank forestår utleggelse av statslån (statsobligasjoner og statskasseveksler) på vegne av Finansdepartementet (offentlig emisjon). Emisjonen foregår som auksjon.
Kilde: norges-bank.no

10

0   0

Emisjon


Kapitalutvidelse. Innebærer at et selskap utsteder (selger) nye aksjer til eksisterende og/eller nye aksjonærer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet e [..]
Kilde: aksjeguiden.no

11

0   0

Emisjon


Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer.
Kilde: sor.no

12

0   0

Emisjon


Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån. Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emis [..]
Kilde: frilanseren.no

13

0   0

Emisjon


Kapitalutvidelse. Innebærer at et selskap utsteder (selger) nye aksjer til eksisterende og/eller nye aksjonærer.
Kilde: nordic-commodities.com

14

0   0

Emisjon


Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån. Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer.
Kilde: kommunalbanken.no

15

0   0

Emisjon


Emisjon er innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir det utsteder tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført fremmedkapital.
Kilde: nbim.no

16

0   0

Emisjon


Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir utsteder tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført fremmedkapital.
Kilde: n-ef.no

17

0   0

Emisjon


Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån, eller utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt et utvalg investorer.
Kilde: fortefondene.no

18

0   0

Emisjon


Utvidelse av aksjekapitalen gjennom utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer (se også tegningsrett).
Kilde: borsgruppen.no

19

0   0

Emisjon


Emisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet. Lovens utgangspunkt er at aksjonærene i selskapet har fortinnsrett til de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer fra før, men dette kan fravikes i vedtektene. Aksjeselskaper kan ell [..]
Kilde: oppstart.no

20

0   0

Emisjon


Utgivelse av pengesedler eller verdipapirer.
Kilde: legaliz.no

21

0   1

Emisjon


Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer, slik som aksjer, grunnfondsbevis eller obligasjoner. Ved en aksjeemisjon blir det utsteder tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført fremmedkapital.
Kilde: skagenfondene.no

22

0   1

Emisjon


Et tilbud til publikum om å delta i tegning av obligasjonslån eller aksjekapital. Det blir kalt underhåndsemisjon når tilbudet rettes til et begrenset antall interesserte. Se også fondsemisjon.
Kilde: kortogkontant.no

23

0   1

Emisjon


Emisjon beskriver hvordan et atom faller fra et høyt energinivå til det normale energinivået for et aktuelt atom. I fysikken/mekanikken omtaler man emisjon som to ulike fenomener, spontan og stimul [..]
Kilde: no.wikipedia.org

24

0   1

Emisjon


Et tilbud til publikum om å delta i tegning av obligasjonslån eller aksjekapital. Det blir kalt underhåndsemisjon når tilbudet rettes til et begrenset antall interesserte.
Kilde: oekonomi.no

25

0   1

Emisjon


Utvidelse av aksjekapitalen gjennom utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer (se også tegningsrett).
Kilde: stocklink.no

26

0   1

Emisjon


Kort og upresist en utvidelse av aksjekapitalen ved å invitere allmennheten.. 
Kilde: jusstorget.no

27

0   1

Emisjon


Utvidelse av aksjekapitalen i et selskap gjennom utstedelse av nye aksjer. Dette gir ny egenkapital til selskapet og nye aksjer til aksjonærene. Tegning av obligasjonslån og sertifikatlån kalles og [..]
Kilde: lederkilden.no

28

0   1

Emisjon


Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån, eller utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rette [..]
Kilde: lederkilden.no

29

0   2

Emisjon


det å sende ut stråling
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no


Legg til betydningen av Emisjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Ektefelletillegg Engangspremie >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning