fortefondene.no

Website:https://www.fortefondene.no/
Oppstemmer mottatt3
Nedstemmer mottatt2
Karma:2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (69)

1

2   2

sentral motpart


Se også CCP (Central Counterparty). En Sentral motpart trer inn som juridisk motpart for opprinnelig kjøper og selger fra og med det tidspunktet deres ordre gjennomføres på børs. Oslo Clearing er en slik Sentral motpart/CCP.
Kilde: fortefondene.no

2

1   0

verdipapirkonto


En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.
Kilde: fortefondene.no

3

0   0

a- og b-aksjer


A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke stemmeberettigede. På Oslo Børs opererer kun et fåtall selskaper fortsatt to aksjeklasser.
Kilde: fortefondene.no

4

0   0

aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: fortefondene.no

5

0   0

aksjekapital


Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: fortefondene.no

6

0   0

amerikansk opsjon


Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.
Kilde: fortefondene.no

7

0   0

annenhåndsmarkedet


Det markedet der verdipapirer - inklusive aksjer - omsettes daglig. Omsetningen over Oslo Børs utgjør en vesentlig del av annenhåndsmarkedet.
Kilde: fortefondene.no

8

0   0

at-the-money


Opsjonens innløsningskurs er tilnærmet lik underliggende markedspris. Opsjonens realverdi er tilnærmet lik null.
Kilde: fortefondene.no

9

0   0

avkastningskurve


Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off kurve.
Kilde: fortefondene.no

10

0   0

baisse


Børsuttrykk for markert kursnedgang. Det motsatte av hausse.
Kilde: fortefondene.no


For å vise alle 69 definisjoner, vennligst logg inn.