legaliz.no

Oppstemmer mottatt151
Nedstemmer mottatt173
Karma:-21 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (546)

1

13   6

utilbørlig


Kritikkverdig, som ikke er overensstemmende med god forretningsskikk.
Kilde: legaliz.no

2

7   1

mistillitsforslag


Når en forsamling uttrykker mistillit til den valgte ledelsen.
Kilde: legaliz.no

3

6   17

relevant


Som er av betydning.
Kilde: legaliz.no

4

6   2

samtykke


Tillatelse.
Kilde: legaliz.no

5

5   13

forkynnelse


Meddelelse til parter, vitner osv.
Kilde: legaliz.no

6

4   3

sedvane


Handlemåte som et rettssamfunns medlemmer følger i et bestemt forhold, festnet skikk og bruk.
Kilde: legaliz.no

7

4   2

redelighet


Ærlighet, rettskaffenhet.
Kilde: legaliz.no

8

4   1

benådning


Ettergivelse eller nedsettelse av en idømt straff. Gjøres i Norge av Kongen.
Kilde: legaliz.no

9

3   1

sanering


Det å skape ordnede forhold i et økonomisk foretak.
Kilde: legaliz.no

10

3   1

påtale


Innbringelse av en straffesak for domstolene til rettslig forfølgning.
Kilde: legaliz.no


For å vise alle 546 definisjoner, vennligst logg inn.