kortogkontant.no

Oppstemmer mottatt57
Nedstemmer mottatt56
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (346)

1

6   5

andel


En eierandel i et fond. Gir eierskap i samtlige verdipapirer som fondet eier.
Kilde: kortogkontant.no

2

4   1

termin


Bestemt tid eller tidspunkt, regelmessig tilbakevendende forfallstidspunkt, f.eks. dato for betaling av renter og avdrag på lån.
Kilde: kortogkontant.no

3

3   3

kundenummer


Et 7-sifret andelseiernummer som er knyttet til kundens/firmaets personnummer/foretaksnummer. Kundens ulike fondsplasseringer er knyttet til dette kundenummeret.
Kilde: kortogkontant.no

4

3   1

reinvestering


Ny investering av realiserte midler.
Kilde: kortogkontant.no

5

2   3

avkastning


Endring i verdi fra det tidspunkt pengene ble investert.
Kilde: kortogkontant.no

6

2   2

durasjon


Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå n [..]
Kilde: kortogkontant.no

7

2   1

markedsrente


Uttrykk for det alminnelige rentenivået i markedet.
Kilde: kortogkontant.no

8

2   1

sekundærmarked


Se annenhåndsmarked.
Kilde: kortogkontant.no

9

2   2

synergieffekt


Uttrykk for den effekt som kan oppnås ved sammenslåing til en større enhet, og hvor resultatet blir bedre enn summen av resultatene for hver enkelt enhet som inngår i sammenslutningen.
Kilde: kortogkontant.no

10

1   1

aksjefond


Et fond som investerer andelseiernes (sparernes) penger i aksjer. Les mer om de beste aksjefond.
Kilde: kortogkontant.no


For å vise alle 346 definisjoner, vennligst logg inn.