storebrand.no

Website:https://www.storebrand.no
Oppstemmer mottatt95
Nedstemmer mottatt49
Karma:45 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (436)

1

8   1

bonanza


Finansuttrykk som i markedssammenheng betegner en markert oppgangsperiode.
Kilde: storebrand.no

2

5   1

forfallsdato


Den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på.
Kilde: storebrand.no

3

4   0

inflasjon


Prisstigning som oppstår fordi etterspørselen er høyere enn tilbudet, fordi folk er villig til å betale mer for en vare eller tjeneste. Måles normalt ved konsumprisindeksen.
Kilde: storebrand.no

4

4   0

megler


Finansuttrykk. En mellommann mellom kjøper og selger.
Kilde: storebrand.no

5

2   4

avdrag


En sum som betales som en del av en større totalsum, eksempelvis avdrag på gjeld.
Kilde: storebrand.no

6

2   0

avdragsfrihet


Ved nedbetaling av gjeld. En avtalt periode hvor du bare betaler renter og gebyr.
Kilde: storebrand.no

7

2   0

børsverdi


Samlet verdi av alle aksjene i et selskap vurdert til børskurs.
Kilde: storebrand.no

8

2   0

diversifisering


Også kalt risikospredning. Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket gir mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en annen måte; gjennom å diversifisere verdipapirfondets portefølje oppnår fondet risikospredning. Verdipa [..]
Kilde: storebrand.no

9

2   0

flytende rente


Rente er godtgjøring for disposisjonsrett til kapital. Flytende rente betyr at renten kan gå opp og ned i avtaleperioden. Den flytende renten på lån og innskudd i bankene påvirkes av Norges Banks styringsrente. Norges Bank fastsetter styringsrenten hver sjette uke.
Kilde: storebrand.no

10

2   0

kapitalavkastning


Betegnelse på avkastningen på alle livselskapenes midler, inklusive egenkapital og sikkerhetsfond. Avkastningen blir regnet i forhold til den gjennomsnittlige kapitalen.
Kilde: storebrand.no


For å vise alle 436 definisjoner, vennligst logg inn.