Betydning Dividende
Hva betyr Dividende? Her finner du 13 betydninger av ordet Dividende. Du kan også legge til en definisjon av Dividende selv.

1

6   0

Dividende


Beløpet som blir resultatet av bobehandlingen ved konkurs eller tvangsakkord, og som blir utbetalt til kreditor. Der det ikke oppnås full dekning, får kreditorene en lik prosentvis andel dekket.
Kilde: kredinor.no

2

2   0

Dividende


Et utbytte på aksjer. Ordet brukes også om den andel som utbetales til kreditorer i visse sammenhenger.
Kilde: lederkilden.no

3

1   0

Dividende


Utbytte. Den del av et selskaps overskudd som blir utdelt til aksjonærene.
Kilde: storebrand.no

4

1   0

Dividende


Den del av et selskaps overskudd og/eller fondsmidler som blir utdelt til aksjonærene, dvs. utbytte.
Kilde: kortogkontant.no

5

1   0

Dividende


Dividende er et ord, der næsten er helt erstattet af ordet udbytte i dag, og det bruges almindeligvis om udbyttet i et aktieselskab eller anpartsselskab. Læs mere om Dividende
Kilde: banktorvet.dk

6

0   0

Dividende


Beløb til fordeling mellem fordringshavere i et konkursbo eller årligt udbytte til fordeling mellem deltagere i et aktieselskab el. lign.
Kilde: viber.dk

7

0   0

Dividende


Aksjonærenes andel av overskudd i en bedrift, utbytte. Brukes også om kreditorenes del av et konkursbo.
Kilde: oekonomi.no

8

0   0

Dividende


Beløpet som er resultat av bobehandlingen ved konkurs, og som blir utbetalt til kreditor.
Kilde: conta-inkasso.no

9

0   0

Dividende


I aksjesammenheng det samme som utbytte. I konkurssammenheng det man får utbetalt når konkursboet gjøres opp.
Kilde: aksjeguiden.no

10

0   0

Dividende


Er det beløp som eventuelt er et resultat av bobehandlingen ved konkurs, og som blir utbetalt til kreditor.
Kilde: tagrepidag.no

11

0   0

Dividende


den prosentandel hvert krav utgjør av den samlede gjelden.
Kilde: gratisrettshjelp.no

12

0   0

Dividende


Utbytte. Kontant utbetaling til et selskaps aksjonærer. Normalt betales dividende (utbytte) én gang i året.
Kilde: nordic-commodities.com

13

0   0

Dividende


Er det beløp som eventuelt er et resultat av bobehandlingen ved konkurs, og som blir utbetalt til kreditor.
Kilde: sopran.no

Legg til betydningen av Dividende
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Diversifiseringsgrad Dokumentavgift >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning