jusstorget.no

Website:http://www.jusstorget.no
Oppstemmer mottatt67
Nedstemmer mottatt71
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (307)

1

7   1

kapitalisering


Fastsettelsen av nåtidsverdien av inntekter som kommer i fremtiden. Ved fas.. 
Kilde: jusstorget.no

2

5   5

avgift


En fellesbetegnelse for ytelser til det offentlige. A.. 
Kilde: jusstorget.no

3

4   3

ideell andel


Ideelle eierandeler forekommer i flere sammenhenger. I borettslag eier man .. 
Kilde: jusstorget.no

4

4   0

beslag


Ting som antas å ha betydning som bevis, kan beslaglegges inntil rettskraft.. 
Kilde: jusstorget.no

5

4   4

akkordlønn


Lønnsutbetalingen beregnes utfra arbeidstakerens produksjon, og ikke ut fra.. 
Kilde: jusstorget.no

6

3   0

konkurs


Når et selskap eller en privatperson ikke greier å betale sin gjeld, og ikk.. 
Kilde: jusstorget.no

7

3   1

virksomhet


I forhold til enhetsregisterloven den aktiviteten som en enhet driver. Virk.. 
Kilde: jusstorget.no

8

2   1

besittelse


Betegner en form for tilknytning til en løsøregjenstand som er fastere e.. 
Kilde: jusstorget.no

9

2   1

arbeidstaker


Den som mot lønn eller annen godtgjørelse utfører arb.. 
Kilde: jusstorget.no

10

2   3

allmennprevensjon


Et hensyn som ligger til grunn for vår straffelovgivning. Straffen skal ikk.. 
Kilde: jusstorget.no


For å vise alle 307 definisjoner, vennligst logg inn.