Betydning virksomhet
Hva betyr virksomhet? Her finner du 17 betydninger av ordet virksomhet. Du kan også legge til en definisjon av virksomhet selv.

1

13 Thumbs up   2 Thumbs down

virksomhet


En aktivtet som har et visst omfang, og som utøves over tid. En virksomhet med et økonomisk formål kalles næringsvirksomhet. 
Kilde: lederkilden.no

2

10 Thumbs up   1 Thumbs down

virksomhet


Juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Kan eies av private eller det offentlige. Bygninger som brukes til handel, industri, transport og liknende, er definerte som vi [..]
Kilde: miljokommune.no

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

virksomhet


Virksomhet eller foretak er betegnelser for en juridisk person, en organisasjon som produserer varer eller tjenester. En skiller mellom private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersie [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

4 Thumbs up   1 Thumbs down

virksomhet


verksemd
Kilde: ivaraasen.no

5

4 Thumbs up   2 Thumbs down

virksomhet


verksemd
Kilde: sprakradet.no

6

3 Thumbs up   1 Thumbs down

virksomhet


I forhold til enhetsregisterloven den aktiviteten som en enhet driver. Virk.. 
Kilde: jusstorget.no

7

4 Thumbs up   2 Thumbs down

virksomhet


 En statsetat/institusjon - skal defineres i tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. 
Kilde: ys.no

8

3 Thumbs up   1 Thumbs down

virksomhet


> verksemd (f.) | yrke (n.) | drift (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

9

3 Thumbs up   2 Thumbs down

virksomhet


Det å være virksom; aktivitet. | Bedrift.
Kilde: no.wiktionary.org

10

4 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


verksemd
Kilde: nynorsksenteret.no

11

2 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


Økonomisk enhet som er beskjeftiget med produksjon, handel eller tjenesteytende oppgaver. Aliases (separate with |): Enhet|Handel|Produksjon|Tjenestytende
Kilde: netresources.no

12

3 Thumbs up   4 Thumbs down

virksomhet


Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig drift eller ikke. Ref. brann- og eksplosjonsvernloven § 4, f og internkontrollforskriften §§ 2 og 4 med veiledning.
Kilde: dsb.no

13

2 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


1. Aktiviteter i et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon etc. eller hos en person.2. Et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon eller lignende, eller en del av en slik enhet.
Kilde: rana.arkivplan.no

14

2 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


Begrepet «virksomhet» skal forstås på samme måte som «næringsvirksomhet», nærmere om dette se emnet «Virksomhet – allment».
Kilde: skatteetaten.no

15

2 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


1. Aktiviteter i et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon etc. eller hos en person. 2. Et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon eller lignende, eller en del av en slik enhet.
Kilde: nhh.no

16

1 Thumbs up   4 Thumbs down

virksomhet


1•Aktiviteter i et offentlig organ
Kilde: arkivverket.no

17

1 Thumbs up   4 Thumbs down

virksomhet


 En statsetat/institusjon - skal defineres i tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. 
Kilde: bibforb.no

<< nyskapende estetisk >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning