Betydning virksomhet
Hva betyr virksomhet? Her finner du 17 betydninger av ordet virksomhet. Du kan også legge til en definisjon av virksomhet selv.

1

13   2

virksomhet


En aktivtet som har et visst omfang, og som utøves over tid. En virksomhet med et økonomisk formål kalles næringsvirksomhet. 
Kilde: lederkilden.no

2

10   1

virksomhet


Juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Kan eies av private eller det offentlige. Bygninger som brukes til handel, industri, transport og liknende, er definerte som vi [..]
Kilde: miljokommune.no

3

4   1

virksomhet


Virksomhet eller foretak er betegnelser for en juridisk person, en organisasjon som produserer varer eller tjenester. En skiller mellom private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersie [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

4   1

virksomhet


verksemd
Kilde: ivaraasen.no

5

4   2

virksomhet


verksemd
Kilde: sprakradet.no

6

3   1

virksomhet


I forhold til enhetsregisterloven den aktiviteten som en enhet driver. Virk.. 
Kilde: jusstorget.no

7

4   2

virksomhet


 En statsetat/institusjon - skal defineres i tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. 
Kilde: ys.no

8

3   1

virksomhet


> verksemd (f.) | yrke (n.) | drift (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

9

3   2

virksomhet


Det å være virksom; aktivitet. | Bedrift.
Kilde: no.wiktionary.org

10

4   3

virksomhet


verksemd
Kilde: nynorsksenteret.no

11

2   3

virksomhet


Økonomisk enhet som er beskjeftiget med produksjon, handel eller tjenesteytende oppgaver. Aliases (separate with |): Enhet|Handel|Produksjon|Tjenestytende
Kilde: netresources.no

12

3   4

virksomhet


Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig drift eller ikke. Ref. brann- og eksplosjonsvernloven § 4, f og internkontrollforskriften §§ 2 og 4 med veiledning.
Kilde: dsb.no

13

2   3

virksomhet


1. Aktiviteter i et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon etc. eller hos en person.2. Et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon eller lignende, eller en del av en slik enhet.
Kilde: rana.arkivplan.no

14

2   3

virksomhet


Begrepet «virksomhet» skal forstås på samme måte som «næringsvirksomhet», nærmere om dette se emnet «Virksomhet – allment».
Kilde: skatteetaten.no

15

2   3

virksomhet


1. Aktiviteter i et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon etc. eller hos en person. 2. Et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon eller lignende, eller en del av en slik enhet.
Kilde: nhh.no

16

1   4

virksomhet


1•Aktiviteter i et offentlig organ
Kilde: arkivverket.no

17

1   4

virksomhet


 En statsetat/institusjon - skal defineres i tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. 
Kilde: bibforb.no

Legg til betydningen av virksomhet
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< nyskapende estetisk >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning