nhh.no

Website:https://www.nhh.no/
Oppstemmer mottatt26
Nedstemmer mottatt26
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (123)

1

13 Thumbs up   14 Thumbs down

saksopplysninger


Opplysninger som er felles for alle dokumenter i en sak.
Kilde: nhh.no (offline)

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


1. Aktiviteter i et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon etc. eller hos en person. 2. Et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon eller lignende, eller en del av en slik enhet.
Kilde: nhh.no (offline)

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

arkivering


Arkivskapers håndtering av arkivsaker.
Kilde: nhh.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

arkivverdighet


Den egenskap hos de arkivdokumenter som er kvalifiserte for oppbevaring, at de har eller antas å ha verdi som grunnlag for saksbehandling og dokumentasjon.
Kilde: nhh.no (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

bevaring


Å ta vare på dokumenter og/eller annen informasjon over tid.
Kilde: nhh.no (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entypeserier


Rekke av enkeltsaker som er emnemessig ensartede.
Kilde: nhh.no (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

krysshenvisning


Toveis forbindelse mellom punkter i arkivnøkkelen som delvis kan dekke samme emne, men som likevel må holdes atskilt.
Kilde: nhh.no (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

organinternt dokument


Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.
Kilde: nhh.no (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sak


1. Abstrakt: Et spørsmål som er til behandling, på grunnlag av en henvendelse utenfra eller på initiativ fra organet selv (jf forvaltningsloven og offentlighetsloven). Begrepet benyttes også om selve behandlingsforløpet. 2. Konkret: En sak omfatter de saksdokumenter, registreringer, påskrifter etc. som oppstår og/eller inngår i behandlingsforløpet. [..]
Kilde: nhh.no (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

saksgang


Behandlingssekvens for en sak. Omfatter de trinn eller faser som en sak følger fra den oppstår til den er avsluttet.
Kilde: nhh.no (offline)


For å vise alle 123 definisjoner, vennligst logg inn.