rana.arkivplan.no

Website:https://rana.arkivplan.no
Oppstemmer mottatt34
Nedstemmer mottatt32
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (123)

1

12 Thumbs up   18 Thumbs down

Saksopplysninger


Opplysninger som er felles for alle dokumenter i en sak.
Kilde: rana.arkivplan.no

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

saksbehandling


Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern problemstilling med sikte på at det skal fattes en beslutning eller et vedtak. I offentlig saksbehandling vil beslutningen eller vedtaket ofte gi rettsvirkning for en eller flere fysiske eller juridiske personer.
Kilde: rana.arkivplan.no

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

saksgang


Behandlingssekvens for en sak. Omfatter de trinn eller faser som en sak følger fra den oppstår til den er avsluttet.
Kilde: rana.arkivplan.no

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentlighet.
Kilde: rana.arkivplan.no

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Saksnummer


Unikt identifikasjonsnummer som systemet automatisk tildeler den enkelte sak når den opprettes, og som følger saken uendret så lenge den eksisterer.
Kilde: rana.arkivplan.no

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


1. Aktiviteter i et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon etc. eller hos en person.2. Et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon eller lignende, eller en del av en slik enhet.
Kilde: rana.arkivplan.no

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Entypeserier


Rekke av enkeltsaker som er emnemessig ensartede.
Kilde: rana.arkivplan.no

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Krysshenvisning


Toveis forbindelse mellom punkter i arkivnøkkelen som delvis kan dekke samme emne, men som likevel må holdes atskilt.
Kilde: rana.arkivplan.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Møteprotokoll


Referat (protokoll) fra et bestemt møte i et utvalg. Omfatter opplysninger om tid, sted, frammøte o. l. samt saksprotokoller for alle saker som ble behandlet i møtet. Jf. møtebok i kommuneloven.
Kilde: rana.arkivplan.no

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Organinternt dokument


Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.
Kilde: rana.arkivplan.no


For å vise alle 123 definisjoner, vennligst logg inn.