rana.arkivplan.no

Website:https://rana.arkivplan.no
Oppstemmer mottatt30
Nedstemmer mottatt29
Karma:2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (123)

1

10   16

saksopplysninger


Opplysninger som er felles for alle dokumenter i en sak.
Kilde: rana.arkivplan.no

2

4   0

saksbehandling


Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern problemstilling med sikte på at det skal fattes en beslutning eller et vedtak. I offentlig saksbehandling vil beslutningen eller vedtaket ofte gi rettsvirkning for en eller flere fysiske eller juridiske personer.
Kilde: rana.arkivplan.no

3

3   0

saksgang


Behandlingssekvens for en sak. Omfatter de trinn eller faser som en sak følger fra den oppstår til den er avsluttet.
Kilde: rana.arkivplan.no

4

2   0

meroffentlighet


Prinsipp som sier at et forvaltningsorgan skal vurdere om et dokument kan gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter offentlighetslovens bestemmelser er adgang til å unnta det fra offentlighet.
Kilde: rana.arkivplan.no

5

2   2

saksnummer


Unikt identifikasjonsnummer som systemet automatisk tildeler den enkelte sak når den opprettes, og som følger saken uendret så lenge den eksisterer.
Kilde: rana.arkivplan.no

6

2   2

virksomhet


1. Aktiviteter i et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon etc. eller hos en person.2. Et offentlig organ, en organisasjon, bedrift, institusjon eller lignende, eller en del av en slik enhet.
Kilde: rana.arkivplan.no

7

1   0

krysshenvisning


Toveis forbindelse mellom punkter i arkivnøkkelen som delvis kan dekke samme emne, men som likevel må holdes atskilt.
Kilde: rana.arkivplan.no

8

1   0

møteprotokoll


Referat (protokoll) fra et bestemt møte i et utvalg. Omfatter opplysninger om tid, sted, frammøte o. l. samt saksprotokoller for alle saker som ble behandlet i møtet. Jf. møtebok i kommuneloven.
Kilde: rana.arkivplan.no

9

1   0

organinternt dokument


Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.
Kilde: rana.arkivplan.no

10

1   0

part


Person eller virksomhet som berøres av avgjørelsen i en sak.
Kilde: rana.arkivplan.no


For å vise alle 123 definisjoner, vennligst logg inn.