skatteetaten.no

Oppstemmer mottatt7
Nedstemmer mottatt12
Karma:-4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (29)

1

2   6

vedlikehold


Arbeider som utføres for å bringe et formuesobjekt tilbake i den stand det tidligere har vært, enten som nytt eller på et senere tidspunkt, se emnet «Vedlikehold».
Kilde: skatteetaten.no

2

2   3

virksomhet


Begrepet «virksomhet» skal forstås på samme måte som «næringsvirksomhet», nærmere om dette se emnet «Virksomhet – allment».
Kilde: skatteetaten.no

3

1   0

fritidseiendom


Fast eiendom med bygning, som hovedsakelig brukes som bolig for fritidsformål. Se emnet «Bolig – realisasjon», pkt. 6.2.
Kilde: skatteetaten.no

4

1   0

næringsvirksomhet


Brukes synonymt med begrepet «virksomhet». Om når en inntektsgivende aktivitet er virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment».
Kilde: skatteetaten.no

5

1   0

realisasjon


Ordet brukes i flere betydninger blant annet som vilkår for skatteplikt (som en innvinningsform) og tidspunkt for å avbryte en frist, se emnet «Realisasjonsbegrepet».
Kilde: skatteetaten.no

6

0   0

arbeidsreise


Begrepet brukes normalt om reisen mellom bolig og fast arbeidssted og mellom faste arbeidssteder. Se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser».
Kilde: skatteetaten.no

7

0   0

besøksreise


Dette er reiser mellom hjem og sted for pendleropphold med overnatting utenfor hjemmet, når arbeidstakeren skal returnere til arbeidsstedet og reisen hovedsakelig har private formål. Videre kan en reise etter omstendighetene også være besøksreise når skattyteren under et yrkesopphold reiser hjem.
Kilde: skatteetaten.no

8

0   0

bokføringspliktige


Foretak som omfattes av bokføringsloven. (Når begrepet «bare bokføringspliktig» brukes, tilsvarer dette det tidligere begrepet «begrenset regnskapsplikt», det vil si de som ikke har plikt til å utarbeide årsregnskap.) Se emnet «Regnskap – foretak med bokføringsplikt».
Kilde: skatteetaten.no

9

0   0

deltakerlignet selskap


Selskapsform som faller inn under selskapsloven, og hvor det fastsettes en nettoinntekt og nettoformue hos selskapet som fordeles til beskatning hos deltakerne, se emnet «Deltakerlignet selskap – allment om deltakerligning».
Kilde: skatteetaten.no

10

0   2

driftsmiddel


Et formuesobjekt som er anskaffet til eller faktisk brukt i skattyters inntektsgivende aktivitet i motsetning til formuesobjekt anskaffet for salg, se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi».
Kilde: skatteetaten.no


For å vise alle 29 definisjoner, vennligst logg inn.