netresources.no

Oppstemmer mottatt82
Nedstemmer mottatt74
Karma:7 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (434)

1

10 Thumbs up   3 Thumbs down

gods


Benevnelse på varer som lagres og transporteres.
Kilde: netresources.no

2

7 Thumbs up   1 Thumbs down

lønnsomhet


Virksomhetens evne til å tjene penger. Lønnsomhet kan uttrykkes som avkastningen på investert kapital. Aliases (separate with |): Avkastning|Nøkkeltallsbegreper
Kilde: netresources.no

3

5 Thumbs up   11 Thumbs down

relasjon


En relasjon er et veloverveid samarbeid mellom selvstendige bedrifter hvor siktemålet er å utvikle og styrke bedriftens konkurranseevne (Jønland 1996). Aliases (separate with |): Bedrifter|Konkurranseevne|Samarbeid
Kilde: netresources.no

4

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Batch


En mengdeangivelse, også kalt lot. Angir en definert mengde av et produkt eller en komponent som er behandlet og identifisert som en gruppe eller enhet i sammenheng med f.eks. varemottak, innkjøp, produksjon og transport.
Kilde: netresources.no

5

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Nedbryting


Nedbryting av kundeordre, leveringsprogram eller salgsprognose til inngående deler og materiale i mengde per tidsenhet. Spesifisering av et produkt, ordre eller prognose som gir detaljert oversikt (et strukturskjema) behovsliste (på engelsk: Bill of Material (BOM). Aliases (separate with |): Bill of Material|BOM|Kundeordre|Le [..]
Kilde: netresources.no

6

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Ledetid


Ledetid er en generell betegnelse på den tiden det tar å skaffe en vare til veie, det vil si tiden fra behovserkjennelse til behovstilfredsstillelse. Ledetiden består av én fysisk varestrømsrelatert del, og én administrativ del. 1. Den fysiske ledetiden kan deles inn i undergruppene intern og ekstern ledetid. 2. Intern ledetid består av lagringstid [..]
Kilde: netresources.no

7

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Kostnadssted


Et kostnadssted er en avdeling innen en organisasjon som bærer de indirekte kostnadene inntil kostnadene er helt eller delvis fordelt på kostnadsbærere. Kostnadssted brukes også allment som betegnelse for en organisatorisk enhet med kostnadsansvar. Aliases (separate with |): indirekte kostnader|kostnadsbærere
Kilde: netresources.no

8

3 Thumbs up   0 Thumbs down

alfanumerisk


Består både av bokstaver og tall. Aliases (separate with |): Alfa
Kilde: netresources.no

9

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Struktur


Oppbygging eller oppbyggingsmåte. Viser hvordan et hele er bygd opp av mindre enheter. Aliases (separate with |): Enheter|Oppbygging
Kilde: netresources.no

10

2 Thumbs up   3 Thumbs down

virksomhet


Økonomisk enhet som er beskjeftiget med produksjon, handel eller tjenesteytende oppgaver. Aliases (separate with |): Enhet|Handel|Produksjon|Tjenestytende
Kilde: netresources.no


For å vise alle 434 definisjoner, vennligst logg inn.