netresources.no

Oppstemmer mottatt75
Nedstemmer mottatt68
Karma:8 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (434)

1

9   3

gods


Benevnelse på varer som lagres og transporteres.
Kilde: netresources.no

2

7   1

lønnsomhet


Virksomhetens evne til å tjene penger. Lønnsomhet kan uttrykkes som avkastningen på investert kapital. Aliases (separate with |): Avkastning|Nøkkeltallsbegreper
Kilde: netresources.no

3

5   11

relasjon


En relasjon er et veloverveid samarbeid mellom selvstendige bedrifter hvor siktemålet er å utvikle og styrke bedriftens konkurranseevne (Jønland 1996). Aliases (separate with |): Bedrifter|Konkurranseevne|Samarbeid
Kilde: netresources.no

4

3   0

batch


En mengdeangivelse, også kalt lot. Angir en definert mengde av et produkt eller en komponent som er behandlet og identifisert som en gruppe eller enhet i sammenheng med f.eks. varemottak, innkjøp, produksjon og transport.
Kilde: netresources.no

5

3   6

nedbryting


Nedbryting av kundeordre, leveringsprogram eller salgsprognose til inngående deler og materiale i mengde per tidsenhet. Spesifisering av et produkt, ordre eller prognose som gir detaljert oversikt (et strukturskjema) behovsliste (på engelsk: Bill of Material (BOM). Aliases (separate with |): Bill of Material|BOM|Kundeordre| [..]
Kilde: netresources.no

6

3   0

kostnadssted


Et kostnadssted er en avdeling innen en organisasjon som bærer de indirekte kostnadene inntil kostnadene er helt eller delvis fordelt på kostnadsbærere. Kostnadssted brukes også allment som betegnelse for en organisatorisk enhet med kostnadsansvar. Aliases (separate with |): indirekte kostnader|kostnadsbærere
Kilde: netresources.no

7

3   0

alfanumerisk


Består både av bokstaver og tall. Aliases (separate with |): Alfa
Kilde: netresources.no

8

3   1

struktur


Oppbygging eller oppbyggingsmåte. Viser hvordan et hele er bygd opp av mindre enheter. Aliases (separate with |): Enheter|Oppbygging
Kilde: netresources.no

9

2   3

virksomhet


Økonomisk enhet som er beskjeftiget med produksjon, handel eller tjenesteytende oppgaver. Aliases (separate with |): Enhet|Handel|Produksjon|Tjenestytende
Kilde: netresources.no

10

2   1

tilbud


Bindende skriftlig løfte fra leverandør til oppdragsgiver om å levere ytelser på nærmere angitte vilkår. Muntlige tilbud skal være like bindende, men vanskeligere å sannsynliggjøre, derav skriftlige tilbud. Aliases (separate with |): Leverandør|Levere|Logistikk|Oppdragsgiver|Vilkår
Kilde: netresources.no


For å vise alle 434 definisjoner, vennligst logg inn.