dsb.no

Website:https://www.dsb.no
Oppstemmer mottatt3
Nedstemmer mottatt8
Karma:-4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (11)

1

3   4

virksomhet


Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig drift eller ikke. Ref. brann- og eksplosjonsvernloven § 4, f og internkontrollforskriften §§ 2 og 4 med veiledning.
Kilde: dsb.no

2

0   0

begreper og definisjoner


Veiledningen benytter de samme begreper og definisjoner som er innarbeidet i brann- og eksplosjonsvernloven, Forebyggendeforskriften og veiledningsutgaven til denne. Dette gjelder også begrepene brukt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Kilde: dsb.no

3

0   1

innhold


VirksomhetVirksomhetMed virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig drift eller ikke. Ref. brann- og eksplosjonsvernloven § 4, f og internkontrollforskriften §§ 2 og 4 med veiledning.
Kilde: dsb.no

4

0   1

risikovurdering


Sammenligning av resultater fra risikoanalyse med akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier.
Kilde: dsb.no

5

0   0

risikoanalyse


Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse, se Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt 6. Se også Norsk Standard – http://www.standard.no/: NS 5814 ”Krav til risikoanalyser”, NS 3901 ”Risikoanalyse av brann i byggverk” me [..]
Kilde: dsb.no

6

0   1

representant for eier


Den person som etter fullmakt eller avtale opptrer på vegne av eier med grunnbokshjemmel.
Kilde: dsb.no

7

0   0

ildsted


Mindre varmeproduserende enhet for lokal oppvarming. F.eks. frittstående vedovn, peis, peisinnsats, parafinkamin hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinkaminer, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming samt gassbrennere som mates med flaske.
Kilde: dsb.no

8

0   0

fyringsanlegg


Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.
Kilde: dsb.no

9

0   0

eier


Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt. Kan være et personlig eierskap eller en juridisk person. Ved juridisk person er det daglig leder eller styret som representerer selskapet. Eiers forpliktelser etter lov og forskrifter kan ikke fraskrives gjennom avtale.
Kilde: dsb.no

10

0   0

bruker


Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten. Bruker kan være eier selv, leietaker for hele eller deler av brannobjektet, eller være virksomhetsleder.
Kilde: dsb.no


For å vise alle 11 definisjoner, vennligst logg inn.