ys.no

Website:https://ys.no/
Oppstemmer mottatt31
Nedstemmer mottatt18
Karma:12 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (91)

1

8 Thumbs up   4 Thumbs down

Riksmeklingsmannen


 Funksjon opprettet i medhold av arbeidstvistloven av 5. mai 1927. Riksmeklingsmannens hovedoppgave er å være mellommann i en avsluttende runde med forhandlinger før arbeidskamp kan iverksettes lovlig. Riksmeklingsmannen skal varsles om alle arbeidsoppsigelser (plassoppsigelser). Riksmeklingsmannen kan også innkalle til mekling selv om det ikke er [..]
Kilde: ys.no

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

protokoll


Dokument som gjengir utfallet av forhandlinger. Skal underskrives av alle parter.
Kilde: ys.no

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Turnus


 Arbeid som utføres til forskjellige tider av døgnet etter en på forhånd oppsatt plan. 
Kilde: ys.no

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

virksomhet


 En statsetat/institusjon - skal defineres i tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. 
Kilde: ys.no

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Arbeidstaker


 En person som er ansatt hos en bestemt arbeidsgiver mot lønn som gjenytelse for det arbeidet som utføres.  
Kilde: ys.no

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Overheng


Forteller hvor mye lønnsvekst du vil få i år uten at du får lønnstillegg. Overhenget utgjør forskjellen mellom lønnsnivået ved utgangen av året og gjennomsnittslønnen for hele året. Er lønnstillegg gitt sent på året, blir overhenget høyt.
Kilde: ys.no

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Reallønnsvekst


 Nominell lønnsvekst, minus prisstigningen.
Kilde: ys.no

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Hovedsammenslutning


Sammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner i Staten (hjemlet i Tjenestetvistloven) som til sammen har minst 10.000. medlemmer og de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner representerer minst fem etater.
Kilde: ys.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Lønn


 Det vanlige lønnsbegrepet er brutto lønn. Med lønn vil en normalt mene månedslønn. Månedslønn defineres likt som Statistisk sentralbyrås lønnsbegrep månedsfortjeneste: Fast lønn pluss variable tillegg (skifttillegg mv.) eksklusive overtidsgodtgjørelse, etterbetaling, godtgjørelser beregnet på utgiftsdekning (reisegodtgjørelser) samt verdien av nat [..]
Kilde: ys.no

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Outsourcing betyr å kjøpe tjenester fra eksterne leverandører i stedet for å produsere dem selv. Ofte blir egne ansatte sagt opp for å kjøpe tjenester eksternt.
Kilde: ys.no


For å vise alle 91 definisjoner, vennligst logg inn.