På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord!. Legg til betydning.

Nyeste betydninger
5   6

Lurt


Det beskriver noen som ha eller vise erfaring, kunnskap og god dømmerkraft.

"Hun virker snill og lurt."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   2

luksus


Det representerer en tilstand av stor komfort eller eleganse, spesielt når det gjelder stor utgift.

"Han levde et liv av luksus."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   4

lunsj


Det er måltid spist midt på dagen, vanligvis en som er lettere eller mindre formell enn et kveldsmåltid.

"Jeg vil spise lunsj på en restaurant."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   1

Logo


Det representerer et symbol eller et annet lite design vedtatt av en organisasjon for å identifisere sine produkter, uniform, kjøretøy.

"Den olympiske logoen var over drakter."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   1

Lojalitet


Det representerer kvaliteten på å være lojal. Det betyr en sterk følelse av støtte eller troskap.

"Hans ekstreme lojalitet mot kronen er imponerende."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   1

logaritme


Det er en mengde som representerer kraften som et fast nummer basen må heves for å produsere et gitt nummer.

"Proporsjonal med logaritmen til basen 10 av konsentrasjonen."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   3

loft


Det menner å hjelpe eller oppmuntre noe til å øke eller forbedre.

"Vi tok en rekke tiltak for å øke turismen."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   2

Logistikk


Det er detaljert organisering og implementering av en kompleks operasjon. Det er aktiviteten av å organisere bevegelsen, utstyret og innkvarteringen av tropper.

"Logistikken til et storskala rockshow krever visse nødvendigheter."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   1

legend


Det er en tradisjonell historie som ofte betraktes som historisk, men ikke godkjent. Det er en ekstremt berømt eller beryktet person, spesielt i et bestemt felt.

"Kong Arthur er en del av en flott legende."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   1

leilighet


Det er en flat, typisk en som er velutstyrt eller brukt til ferie, en suite rom som danner en bolig, en leilighet.

"Jeg kjøpte en ny leilighet siste måned."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   1

Leasing


Det betyr bevilgning eiendom på leieavtale, å ta eiendom på leieavtale.

"Hun leased nettstedet til et lokalt selskap."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   1

Lavblokk


Det beskriver en bygning so har få etasjer eller en bukser kuttet slik at de passer lavt på hoftene i stedet for på livet.

"Jeg har lavblokk jeans."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   0

Lastebil


Det representerer et stort tungt kjøretøy som brukes til å transportere varer, materialer eller tropper, en lastebil.

"Jeg trenger å kjøpe en lastebil for å bære mine møbler."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

5   4

landskap


Det representerer alle de synlige egenskapene til et areal, ofte betraktet med hensyn til deres estetiske appell. Det foreslår også å betegne et format av trykt materiale som er bredere enn det er høyt.

"Landskapet i Frankirke er fantastisk."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   1

Kyniker


Det er en person som mener at folk motiveres rent av egeninteresse snarere enn å handle for hederlige eller uselviske grunner.

"Noen cynikere trodde at kontroversen var en reklame stunt."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   1

Kybernetikk


Det representerer vitenskapen om kommunikasjon og automatiske styringssystemer i både maskiner og levende ting.

"Sønnen min er interessert i kybernetikk."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   0

kyndig


Det er godt avansert eller kompetent i hvilken som helst kunst, vitenskap eller emne dyktig.

"Han kyndig ferdig løpet."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

4   0

kyss


Det berør eller kjærtegn med leppene som et tegn kjærlighet eller hilsen.

"Jeg ga ham et kyss på kinnet."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

Kyr


Det er et fullvokst kvinnelig dyr av en domesticert oksekjøtt, holdt for å produsere melk eller biff.

"Bestefaren min melker kyr."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   1

Kyst


Det er den delen av landet tilstøtende eller nær sjøen. Det er også den enkle bevegelsen av et kjøretøy uten bruk av strøm.

"Vi besøkte Afrikas kyst."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

kylling


Det er en tamfugl holdt for egg eller kjøtt, spesielt en ung. Et spill der den første personen til å minste sin nerve og trekke seg fra en farlig situasjon, er tamperen.

"Rationering var fortsatt i kraft of de fleste holdt kyllinger."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

kvadrat


Det representerer et flyfigur med fire like rette sider og fire rette vinkler, et åpent, typisk firesidig område omgitt av bygninger i en by. Som et adjektiv beskriver det noe som har form eller tilnærmet form av en firkant eller angir en måleenhet som er lik området av en firkant hvis side er av enheten spesifisert.
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

kveld


Det er tidsperioden på slutten av dagen, vanligvis fra 6 pm til sengetid.

"Det var klokken sju på kvelden."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

kvinne


Det representerer en voksen menneskelig kvinne, en kvinnelig person tilknyttet et bestemt sted, aktivitet eller yrke.

"Juryen er dannet av syv kvinner."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

kvalitativ


Det betyr relatert til, måling eller målt av kvaliteten på noe i stedet for kvantiteten. I gramatikk refererer det til et adjektiv som beskriver kvaliteten på noe i størrelse, utseende, verdi. Slike adjektiver kan underordnes med ord som veldig og har komparative og overlegne former.
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

kvalitet


Det er standarden på noe som måles mot andre ting av samme type, ekspertisen til noe. Det er et særegent attributt eller karakteristikk besatt av noen eller noe.

"Han viser sterke lederskap kvaliteter."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   2

Kvad


Det er et flyfigur med fire like rette sider og fire rette vinkler. Det er også et åpent, typisk firesidig område omgitt av bygninger i en landsby eller by.

"Torget er i form av et kvad."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   1

Kul


Det betyr av eller ved en ganske lav temperatur.

"Det blor en kul ettermiddag."

Det viser ingen vennlighet mot en person eller entusiasme for en ide eller et projekt.

"Ha ga en kul mottakelse til forslaget til et forskningsenter."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   0

Kunst


Det uttrykket eller anvendelsen av menneskelig kreativ ferdighet og fantasi, vanligvis i en visuell form som maleri eller skulptur, og produserer arbeider som først og fremst verdsettes for deres skjønnhet eller følelsesmessige kraft. De ulike grenene av kreativ aktivitet, som maleri, musikk, litteratur og dans.
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   0

kunnskap


Det representerer fakta, informasjon og ferdigheter oppnådd gjennom erfaring eller utdanning. Den teoretiske eller praktiske forståelsen av et fag. Bevissthet eller kjennskap som er oppnådd av erfaring med et faktum eller en situasjon.

"Programmet ble utviklet uten hans kunnskap."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3   0

kristen


Det betyr knyttet til eller bekjenner kristendommen eller dens lære. Det representerer en person som har fått kristen dåp eller er en troende i kristendommen.

"Hun ble født kristen."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

Kreativitet


Det representerer bruk av fantasi eller originale ideer for å skape noe, oppfinnsomhet.

"Firmaer er opptatt av å oppmuntre til kreativitet."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   2

kraft


Det er evnen til eller evne til å gjøre noe eller handle på en bestemt måte, kapasitet eller evne til å styre eller påvirke andres oppførsel eller hendelsesforløpet.

"Min mor led et slag og mistet talens kraft."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

4   0

Kronisk


Det beskriver en sykdom vedvarende lenge eller stadig igjen.

"Hun lider av kronisk bronkitt."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

1   2

Krenkelse


Det representerer handlingen av å krenke noe.

"Flyet var i strid med krenkelsen."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

1   0

krig


Det er en tilstand av væpnet konflikt mellom forskjellige land eller forskjellige grupper i et land.

"Japan erklærte krig mot Tyskland."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

1   1

konsept


Det representerer en abstrakt ide, en plan, en intensjon, en ide eller en oppfinnelse for å hjelpe selge eller publisere en vare.

"Strukturisme er et vanskelig konsept."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2   0

Konsern


Det er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet.
Alina Cristea1 - 19. september 2018

0   0

korrupsjon


Det betyr uærlig eller bedragerisk oppførsel av de som er i makten, vanligvis involverer bestikkelser. Det er prosessen som et ord eller uttrykk forandres fra sin opprinnelige tilstand til en som anses feil eller avviklet.

"Journalisten som ønsker å avsløre korrupsjon på høye steder."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

0   1

kompetanse


Det representerer evnen til å gjøre noe vellykket eller effektivt.

"Vi tar kurs for å forbedre kompetansen til personalet."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

Side:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10