Betydning drift
Hva betyr drift? Her finner du 13 betydninger av ordet drift. Du kan også legge til en definisjon av drift selv.

1

1   1

drift


1. Betegnelse på det å arbeide seg horisontalt eller vertikalt inn i berget, også kalt driving; 2. generell betegnelse på et bergrom.   Ad 1. Eksempelsetning: ”Under driften av en stoll inntraff enn eksplosjon.” Ad 2. De viktigste d. i en gruve er sjakter, synker, stoller, orter og strosser.             Som det vil fremgå, svin [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

2

1   1

drift


technical operations / maintenance
Kilde: termbase.uhr.no

3

0   0

drift


  Omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.
Kilde: fdvhms.no

4

0   0

drift


Omfatter bruk, mobiliseringslagring, vedlikehold, modifikasjon, forsyning, kontroll og utfasing av materiell.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

5

0   0

drift


Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygningen med tekniske in­stallasjoner skal fungere som planlagt, både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Oppgavene omfatter bl.a. [..]
Kilde: basale.no

6

0   0

drift


Begrepet brukes litt ulikt. I virksomheter skiller vi ofte mellom drift og lønn. I Økonomiavdelingen er begge deler drift og tilhører driftsregnskapet i motsetning til investeringsregnskapet.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

7

0   0

drift


Alminnelige løpende utgifter og inntekter – i driftsregnskapet.
Kilde: okonomihandbok.no

8

1   2

drift


Drift er en norsk novelle fra 1931, skrevet av Rolf Stenersen. Den er en psykodramatisk novelle, som handler om en mann som følger etter et forelsket par.
Kilde: no.wikipedia.org

9

0   1

drift


Horisontalfeil ved boring.
Kilde: rederi.no

10

0   1

drift


Se avdrift.
Kilde: jvbakke.no

11

0   1

drift


I byggforvaltning er drift brukt om «alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygningen med tekniske installasjoner skal fungere som planlagt, både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Oppgavene omfatter bl.a. betjening og ettersyn av bygningsdeler og installasjoner, forsyning av energi, vann etc., renhold og renovasjon.» I forbindelse [..]
Kilde: eiendomsfag.no

12

0   2

drift


technical operations
Kilde: oppland.no

13

0   2

drift


fedrift; «dreftæ-fe»: drifte-fe, fe som høyrer til ei fedrift
Kilde: hemsedalsmaalet.no

Legg til betydningen av drift
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< driva drevje >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning