rederi.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt51
Nedstemmer mottatt67
Karma:-17 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (333)

1

15 Thumbs up   15 Thumbs down

Offshorevirksomhet


Omfatter for rederienes vedkommende en rekke virksomheter knyttet til leting etter olje/gass, utbygging og drift av produksjonsanlegg for olje/gass til havs. De viktigste aktivitetene er: Innsamling av seismisk data, prøve- og avgrensningsboring, feltutbygging, sleping og ankerhåndtering, forsyningstjeneste, transport av utstyr og moduler, tungløft [..]
Kilde: rederi.no

2

6 Thumbs up   17 Thumbs down

Offshorevirksomhet


Omfatter for NRs medlemmers vedkommende en rekke virksomheter knyttet til leting etter olje/gass, utbygging og drift av produksjonsanlegg for olje/gass til havs. De viktigste aktivitetene er: Innsamling av seismisk data, prøve- og avgrensningsboring, feltutbygging, sleping og ankerhåndtering, forsyningstjeneste, transport av utstyr og moduler, tung [..]
Kilde: rederi.no

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Produksjonsboring


Boring av brønner til bruk for produksjon av petroleum. Kan utføres som plattformboring eller fra flyttbare boreinnretninger. (Se Plattformboring)
Kilde: rederi.no

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

konferanse


Organisering av en gruppe linjer som opererer i det samme fartsområdet med hensikt å komme til enighet om enhetlige frakter.
Kilde: rederi.no

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ág


Arabian Gulf - Den arabiske golf. Blir ofte omtalt som PG - Persian Gulf.
Kilde: rederi.no

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Ag


Arabian Gulf - Den arabiske golf. Blir ofte omtalt som PG - Persian Gulf.
Kilde: rederi.no

7

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Befrakter


Lasteieren eller en annen som leier fartøyet. Er også yrkesbetegnelse på rederifunksjonær eller megleransatt som arbeider med fraktmarkedene.
Kilde: rederi.no

8

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Innretning


(Facility) – I norsk offshorevirksomhet felles betegnelse på plattformer, skip og lektere som utfører petroleumsvirksomhet og som i henhold til UNCLOS er underlagt sokkelstatens jurisdiksjon. Dette i motsetning til fartøyer i offshore sjøfart.
Kilde: rederi.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Annulus


Ringvolumet mellom borestrengen og veggen i borehullet eller casingen.
Kilde: rederi.no

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bulkskip


(bulkcarrier) - Skip som fører tørre bulklaster. Enkelte bulkskip er spesialbygd f.eks. for transport av kull, malm, korn, papir, tømmer, etc.
Kilde: rederi.no


For å vise alle 333 definisjoner, vennligst logg inn.