fdvhms.no

Oppstemmer mottatt38
Nedstemmer mottatt29
Karma:10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (48)

1

16 Thumbs up   10 Thumbs down

Vedlikehold


    Oppgaver knyttet til det å opprettholde bygningen og tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til tiltenkt formål. Utskiftninger av bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen defineres som vedlikehold. Korrektivt (bøte på feil eller mangler) vedlikehold er ikke-planlagte arbeider f [..]
Kilde: fdvhms.no

2

9 Thumbs up   3 Thumbs down

Nedbryting


Eksempel på nedbrytning er råteskader og korrosjon.
Kilde: fdvhms.no

3

5 Thumbs up   6 Thumbs down

Vedlikehold


Vedlikehold er rutinemessig pleie av en bygning for at den ikke skal forfalle, eller for å rette på skader som allerede er oppstått.
Kilde: fdvhms.no

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

FDV dokumentasjon


Omfatter samlet teknisk dokumentasjon (tegninger, bruksanvisninger, hms-datablader, materialdokumentasjon, vedlikeholdsrutiner osv) som er nødvendig for sluttbrukers forvaltning, drift og vedlikehold.
Kilde: fdvhms.no

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

SD-anlegg


SD-anlegg: Sentralt driftskontrollanlegg (anlegg for sentral styring av drift). Server: Sentralenhet som tilbyr data/tjenester for bestemte formål.Kilde: Byggforsk.no
Kilde: fdvhms.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Driftsforstyrrelser


Påtvungen eller utilsiktet stopp/stans, eller mislykket igangsetting som følge av feil
Kilde: fdvhms.no

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Teknisk levetid


Teknisk levetid er tiden det tar før komponentene eller -utstyret ikke lenger oppfyller sin tiltenkte funksjon.
Kilde: fdvhms.no

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

reparasjon


Reparasjon er istandsettelse etter skade eller forfall
Kilde: fdvhms.no

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Utbedring


Utbedring er istandsettelse, modernisering eller forbedring av teknisk standard i en bygning.
Kilde: fdvhms.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Begrep/ord


Forklaring
Kilde: fdvhms.no


For å vise alle 48 definisjoner, vennligst logg inn.