prinsix.forsvaret.no

Website:https://www.forsvaret.no/prinsix/
Oppstemmer mottatt100
Nedstemmer mottatt162
Karma:-63 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (391)

1

15   6

retningslinjer


Beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevet handlemåte.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

2

5   5

formål


Beskriver formålet med prosjektet (hvorfor). For godkjente prosjekt hentes dette fra gjennomføringsoppdraget.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

3

4   4

terminologi


Terminologi
Kilde: prinsix.forsvaret.no

4

4   5

oppdragsgiver

Kilde: prinsix.forsvaret.no

5

4   1

tidsplan


Plan som angir start- og sluttidspunkter for aktiviteter i et prosjekt.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

6

4   1

utrangering


Beslutning om at brukbart materiell eller bygninger skal gå ut av bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål, eller fordi behov ikke lenger er til stede.  Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret​
Kilde: prinsix.forsvaret.no

7

3   6

estimat


En begrunnet antagelse om fremtiden på grunnlag av erfaringer og viten om prosjektet.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

8

3   1

kvalitetssikring


Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

9

3   1

oppdatere


En materiellmessig modernisering av et system eller komponent der hensikten er å vedlikeholde eller regenerere en tilsvarende kapasitet eller ytelse. Mindre eller visse økte ytelser kan likevel oppnås på grunn av den generelle teknologiske utviklingen.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

10

3   1

scenario


Beskrivelse av en bestemt (ofte typisk) anvendelse av materiellsystemet. Normalt vil denne anvendelsen omfatte en sammensetning av én eller flere tilstander og modier. Beskrivelsen av scenarioet skal referere til tilstander og modier, og inneholde bruksbelastninger som varighet og forbruk. Se utdypende forklaring og eksempler. Se også driftsprofil. [..]
Kilde: prinsix.forsvaret.no


For å vise alle 391 definisjoner, vennligst logg inn.