prinsix.forsvaret.no

Website:https://forsvaret.no/prinsix/
Oppstemmer mottatt84
Nedstemmer mottatt121
Karma:-36 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (391)

1

12   3

retningslinjer


Beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevet handlemåte.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

2

4   3

formål


Beskriver formålet med prosjektet (hvorfor). For godkjente prosjekt hentes dette fra gjennomføringsoppdraget.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

3

4   4

oppdragsgiver

Kilde: prinsix.forsvaret.no

4

4   0

tidsplan


Plan som angir start- og sluttidspunkter for aktiviteter i et prosjekt.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

5

4   0

utrangering


Beslutning om at brukbart materiell eller bygninger skal gå ut av bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål, eller fordi behov ikke lenger er til stede.  Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret​
Kilde: prinsix.forsvaret.no

6

3   3

terminologi


Terminologi
Kilde: prinsix.forsvaret.no

7

3   5

estimat


En begrunnet antagelse om fremtiden på grunnlag av erfaringer og viten om prosjektet.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

8

3   0

kvalitetssikring


Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

9

3   0

scenario


Beskrivelse av en bestemt (ofte typisk) anvendelse av materiellsystemet. Normalt vil denne anvendelsen omfatte en sammensetning av én eller flere tilstander og modier. Beskrivelsen av scenarioet skal referere til tilstander og modier, og inneholde bruksbelastninger som varighet og forbruk. Se utdypende forklaring og eksempler. Se også driftsprofi [..]
Kilde: prinsix.forsvaret.no

10

3   3

standardisering


Prosess for utvikling av konsepter, doktriner, prosedyrer og konstruksjoner for å oppnå og opprettholde de mest effektive nivåer av samvirkeevne, materielltypers mulighet til å kunne nyttes om hverandre, nasjonenes mulighet til å kunne nytte samme materiell og systemers evne til å gi og motta tjeneste eller ytelse seg imellom og derved øke e [..]
Kilde: prinsix.forsvaret.no


For å vise alle 391 definisjoner, vennligst logg inn.