Betydning Effekt
Hva betyr Effekt? Her finner du 23 betydninger av ordet Effekt. Du kan også legge til en definisjon av Effekt selv.

1

3   0

Effekt


følge av en kraft, handling,
innflytelse, påvirkning,
Eszter - 25. september 2017

2

2   1

Effekt


 Arbeid eller energi per tidsenhet. Målenheten er Joule/sekund = Watt. 
Kilde: energitilskudd.no

3

3   2

Effekt


efect , sens
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

4

2   1

Effekt


Et legemiddels evne til å frambringe den ønskede behandlingsmessige effekt under ideelle forhold (som regel under en klinisk studie).
Kilde: adrreports.eu

5

1   1

Effekt


I fysikken er effekt definert som arbeid utført per tidsenhet. Måleenheten for effekt i SI-systemet er watt og målenheten for arbeid er Joule. En watt tilsvarer å omsette eller forbruke en Joule p [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   0

Effekt


Effekt er mest brukt som et substantiv som betyr resultatet av noe eller konsekvensene av en handling.
Neste setning er fra en historie om utfallet av langvarig sovende problemer.
"Effekten av vedvarende søvnighet".
Effekt kan også brukes som et verb som betyr å forårsake å skje. Her er et eksempel som bruker det helt:

"Den nye norske læreren er bundet til å effekt positiv endring på studentene".
På en annen måte vil den nye norske læreren gi positive endringer til studentene; det vil være forutsigbart.
Mesteparten av tiden vil du bruke "påvirke" som et verb som betyr å påvirke noe og 'effekt' for det som ble påvirket. Forskjellen mellom 'effekt' og 'påvirke' er så glatt at folk har begynt å bruke 'innvirking' som et verb i stedet. Ikke vær en av dem!
Et annet triks er å huske at påvirke kommer først alfabetisk og en handling (for å påvirke), må skje før du kan få et resultat (en effekt).
Louise Williams - 31. august 2018

7

0   0

Effekt


Når det brukes som et substantiv, representerer det en forandring som er et resultat eller en konsekvens av en handling eller annen årsak. Det antyder også belysning, lyd eller natur som brukes i et spill, film eller kringkasting. Brukes som et verb, betyr det å forårsake noe å skje, få med seg.
Alina Cristea1 - 7. september 2018

8

0   0

Effekt


Noun
Effekt er noe som er produsert av et byrå og har en årsak; resultat eller konsekvens.

I vitenskaps effekt er en makt til å produsere resultater; effekt; makt; gyldighet eller påvirkning av noe.

Andre betydninger for effekt er tilstanden til å være operativ eller funksjonell. Eller tilstanden til å være drift eller utførelse. Eller det kan være prestasjon eller oppfyllelse.

I helsemessige emner produseres et mentalt eller følelsesmessig inntrykk, som ved et maleri eller en tale.

Effekt kan også beskrive mening eller følelse; formål eller intensjon eller fremstilling av et ønsket inntrykk.

Oftest brukes som en illusorisk fenomen. For eksempler 3D effekt
Eszter - 16. oktober 2017

9

2   2

Effekt


Energi eller utført arbeid per tidsenhet. Elvekraftverk Kraftstasjon i elv hvor vannføringen bare i ubetydelig grad kan reguleres ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen.
Kilde: nve.no

10

0   1

Effekt


Effekt er hvor raskt energi overføres. Effekt måles i watt, og måleenheten er J/s (Joule/strekning).
Emilie - 23. oktober 2019

11

1   2

Effekt


I denne sammenhengen virkning av en eller flere påvirkninger, således type virkning på miljøet av en gitt påvirkning. For eksempel forsuring og fiskedød søm følge av sur nedbør eller eutrofiering, og algeoppblomstring som følge av for stor næringsstofftilførsel. Ulik effekt kan registreres per påvirkning i Vann-Nett.
Kilde: vannportalen.no

12

1   2

Effekt


efecto
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

13

1   3

Effekt


 Arbeid eller energi per tidsenhet. Målenheten er Joule/sekund = Watt. 
Kilde: fornybar.no

14

1   3

Effekt


energi eller utfort arbeid per. tidsenhet. Effekt kan bl.a. angis i Watt (W).
Kilde: statkraft.no

15

0   2

Effekt


Energi eller utført arbeid pr. tidsenhet. Effekt angis i watt (W). 1 kW = 1000 W, 1 MW = 1000 kW.
Kilde: kraftverk.net

16

0   2

Effekt


Et mål for hvor fort energi brukes eller tilføres. Måles i kilowatt (kW).
Kilde: husogheim.no

17

0   3

Effekt


Se: Transaktionstrøms effekt.
Kilde: viber.dk

18

0   3

Effekt


Brukes om lydeffekter som romklang, delay, chorus etc.
Kilde: rock-city.no

19

1   4

Effekt


energi eller utført arbeid per. tidsenhet. Effekt kan bl.a. angis i Watt (W).
Kilde: e-co.no

20

0   3

Effekt


I fysikken er effekt arbeid som er utført per tidsenhet. Formel: P = W/t
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

21

0   3

Effekt


I fysikken er effekt definert som arbeid utført per tidsenhet. SI-enheten for måling av effekt er Watt, og SI-enheten for arbeid er Joule.
Kilde: hardware.no

22

0   3

Effekt


(Motoreffekt)Oppgis nå i kW, tidligere i Hk. 1 Hk = 0,736 kW = 75 kgm/s.
Kilde: invenit.mamutweb.com

23

0   6

Effekt


effect
Kilde: statsci.org

Legg til betydningen av Effekt
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Egse Edru >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning