okohandbok.stavanger.kommune.no

Oppstemmer mottatt16
Nedstemmer mottatt35
Karma:-18 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (62)

1

3   7

avgift


Mest brukt i forbindelse med kommunale avgifter.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

2

3   3

rammetilskudd


Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

3

2   6

tiltak


Tiltak er aktiviteter som iverksettes når det foreligger prioriterte behov og økonomisk evne, eller stopp/ bortfall av tidligere aktiviteter ved manglende økonomisk evne, for å sikre at rammen utnyttes uten merforbruk.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

4

1   1

anvisning


er en godkjennelse til utbetaling og/eller en belasting av en utgifts-eller inntektspost i regnskapet.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

5

1   1

balanse


Balansen skal vise status for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

6

1   1

egenandel


Egenandel er delbetaling fra brukeren for en kommunal tjeneste.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

7

1   1

inngående faktura


Inngående faktura er regning for varer/ tjenester virksomheten har mottatt og som virksomheten skal betale etter gjeldende regler.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

8

1   1

internkontroll


er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Som en oppfølging av arbeidet med å forebygge uetisk adferd har arbeidet med gode interne retningslinjer innenfor økonomiområdet hatt fokus i 2008. Arbeidet med å systematisere og gjennomgå [..]
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

9

1   1

kontering


Postering eller kontering betyr å føre utgifter eller inntekter på riktige konti (ansvar, art og tjeneste, evt m.flere) i henhold til KOSTRA-kontoplan og/ eller Stavanger kommunes interne kontoplan.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

10

1   2

lån


Kommunen kan i henhold til kommuneloven, kun låne til investeringer og aldri til drift. Gjeldsgraden bør være lavest mulig og ikke overskride 60% av drift. Renter på lån dekkes over drift. Høy(ere) gjeldsgrad belaster driftsbudsjettet for mye.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no


For å vise alle 62 definisjoner, vennligst logg inn.