Betydning Risikopremie
Hva betyr Risikopremie? Her finner du 17 betydninger av ordet Risikopremie. Du kan også legge til en definisjon av Risikopremie selv.

1

6   1

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie [..]
Kilde: norges-bank.no

2

2   1

Risikopremie


Risikopremie kan beskrives på to måter: 1) Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente. Denne risikopremien vil alltid være positiv (forventet risikopremie). 2) Den meravkastning som investoren faktisk har oppnådd i løpet av en gitt investeringsperiode. Denne faktiske risikopremien kan [..]
Kilde: storebrand.no

3

1   0

Risikopremie


Risikopremie er generelt den tilleggsavkastning investor/eier forventer ved pengeplasseringer/verdidisposisjoner under usikkerhet og som derved skal bidra til å kompensere for risiko. Ved investeringsanalyser vil derfor diskonteringsrenten inkludere et risikojustert avkastningskrav. Ved inngåelse av opsjonsavtaler i forbindelse med akkvirering av [..]
Kilde: eiendomsfag.no

4

0   0

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: n-ef.no

5

0   0

Risikopremie


  Risikopremie kan beskrives på to måter: 1. Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente. Denne risikopremien vil alltid være positiv (for [..]
Kilde: alfredberg.no

6

0   0

Risikopremie


I skadeforsikring betegnelse på skadefrekvens multiplisert med skadegrad. I livsforsikring betegnelse på den del av premien som skal dekke polisens andel av selskapets udekkede risiko ved død.
Kilde: harduensak.no

7

0   0

Risikopremie


Den meravkastningen - utover risikofri rente - som investorer krever fra aksjemarkedet for å påta seg risiko.
Kilde: borsgruppen.no

8

0   1

Risikopremie


Den meravkastningen som kan oppnås ved å påta seg mer risiko sammenlignet med en risikofri investering slik som statspapirer. Alle investeringer i fond er forbundet med en viss risiko.
Kilde: skagenfondene.no

9

0   1

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: kortogkontant.no

10

0   1

Risikopremie


I livsforsikring er det den del av premien som er beregnet å dekke polisens andel av selskapets udekkede risiko ved død. Risikodelen varierer i løpet av premiebetalingstiden. I skadeforsikring er r [..]
Kilde: klp.no

11

1   2

Risikopremie


Ekstra avkastning for en risikabel investering i forhold til en risiko investering (f. eks statsobligasjoner)
Kilde: aksjebloggen.com

12

0   1

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie [..]
Kilde: kommunepartner.no

13

0   1

Risikopremie


En betaling for å påta seg ansvaret for usikkerhet.
Kilde: prinsix.forsvaret.no

14

0   1

Risikopremie


Over tid skal en investering i aksjemarkedet gi en bedre avkastning enn sparing i bank. Den meravkastning du bør få i aksjemarkedet er et uttrykk for den ekstra risiko det er å plassere pengene i a [..]
Kilde: aksjeguiden.no

15

0   1

Risikopremie


Et mål for usikkerhet knyttet til investeringer. Usikre investeringer krever mulighet for høyere avkastning enn sikre investeringer. Tilsvarende vil vanligvis usikre investeringsobjekter prises lavere enn sikre.
Kilde: nordic-commodities.com

16

0   1

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: kommunalbanken.no

17

0   1

Risikopremie


Risikopremie er den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: nbim.no


Legg til betydningen av Risikopremie
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Risikopreferanse Risikoresultat >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning