Betydning Kjøpekraft
Hva betyr Kjøpekraft? Her finner du 15 betydninger av ordet Kjøpekraft. Du kan også legge til en definisjon av Kjøpekraft selv.

1

2   0

Kjøpekraft


Når vi skal beregne kjøpekraft, må vi i tillegg til årslønn ta hensyn til prisstigning og skatter. Krav om opprettholdelse av kjøpekraften betyr at vi ønsker å kunne kjøpe like mye varer og tjenester neste år som i år. Vi tar altså hensyn til hvor mye prisene er økt på disse varene og tjenestene. Vi ser også på inntekten fratrukket [..]
Kilde: oslopolitiforening.no

2

1   0

Kjøpekraft


Den inntekt man har igjen når skatter og prisstigning er trukket i fra.
Kilde: norskindustri.no

3

0   0

Kjøpekraft


Den nettoinntekt man har igjen når skatter og prisstigning er trukket fra. Vesentlige faktorer i utviklingen av kjøpekraft er lønn, priser, skatt, avgifter, overføringer og renteutvikling. For å [..]
Kilde: forskerforbundet.no

4

0   0

Kjøpekraft


Kjøpekraft (også kjent som disponibel reallønn) er nettoinntekten man har igjen etter fratrekk av skatter og prisstigning. Utviklingen av kjøpekraften påvirkes av mange faktorer. Deriblant lønn [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

Kjøpekraft


Hvor mye varer og tjenester en pengeenhet (for eksempel en krone) kan kjøpe. Kjøpekraft er derfor det samme som pengeverdi.
Kilde: fagbokforlaget.no

6

0   0

Kjøpekraft


Kjøpekraft er disponibel realinntekt, samt mottatte trygdeytelser (for eksempel barnetrygd). Påvirkes av bruttolønnens størrelse, skattetrekk, rente, kommunale og statlige avgifter og priser på v [..]
Kilde: ys.no

7

0   0

Kjøpekraft


Hvor mye varer og tjenester en pengeenhet (for eksempel en krone) kan kjøpe. Kjøpekraft er derfor det samme som pengeverdi.
Kilde: home.himolde.no

8

0   0

Kjøpekraft


Kjøpekraft er disponibel realinntekt, samt mottatte trygdeytelser (for eksempel barnetrygd). Påvirkes av bruttolønnens størrelse, skattetrekk, rente, kommunale og statlige avgifter og priser på varer og tjenester.
Kilde: bibforb.no

9

0   0

Kjøpekraft


brutto lønn korrigert for prisstigning, skatter og direkte avgifter (trygdeavgifter m.v.) pluss mottatte trygdeytelser (barnetrygd m.v.). 
Kilde: tekna.no

10

0   0

Kjøpekraft


erstatning for manglande bærekraft.
Kilde: www27.brinkster.com

11

0   0

Kjøpekraft


Verdien av lønna, korrigert for prisutviklingen; den mengde varer og tjenester du kan kjøpe for lønna. I motsetning til nominell lønn som angir i kroner og øre hva du tjener. Kalles også reallø [..]
Kilde: lo.no

12

0   0

Kjøpekraft


Er «disponibel realinntekt»: nominell lønnsvekst fratrukket prisstigning  og skatter pluss mottatte trygdeytelser (f.eks. barnetrygd).
Kilde: nho.no

13

0   0

Kjøpekraft


det man kan handle for når skatt og prisstigning er trukket fra bruttolønna.
Kilde: kosmos.portfolio.no

14

0   0

Kjøpekraft


Er ”disponibel realinntekt”: Hvor mye varer og tjenester kan man få for netto lønn. (Brutto lønn – skatter og avgifter)
Kilde: ytf.no

15

0   1

Kjøpekraft


Hvor mye varer og tjenester en pengeenhet (for eksempel en krone) kan kjøpe. Kjøpekraft er derfor det samme som pengeverdi.
Kilde: oekonomi.no

Legg til betydningen av Kjøpekraft
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< KBU Kollektiv oppsigelse >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning