fagbokforlaget.no

Website:https://www.fagbokforlaget.no/
Oppstemmer mottatt32
Nedstemmer mottatt70
Karma:-37 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (220)

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Alternativkostnad


Verdien av den beste alternative anvendelsen av ressur­sene.
Kilde: fagbokforlaget.no

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Coase teorem


Hvis eiendomsretter eksisterer og private parter kan forhandle om ressursallokering uten kostnader, kan de selv løse problemet med eksterne virkninger.
Kilde: fagbokforlaget.no

3

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Ekskluderende


Egenskap ved et gode slik at noen kan utelukkes fra å bruke det.
Kilde: fagbokforlaget.no

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

kapitalisme


et økonomisk system som støtter seg på det frie marked, og som er karakterisert ved privat eie av produksjonsutstyret, hvor forbrukere og produsenter kan forfølge egeninteressen, og hvor det er konkurranse mellom produsentene.
Kilde: fagbokforlaget.no

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Komplementære goder


To goder som er slik at en økning i prisen på det ene reduserer etterspørselen etter det andre. (Godene utfyller hverandre, og krysspriselastisiteten er negativ.)
Kilde: fagbokforlaget.no

6

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Rivaliserende


 Egenskap ved et gode slik at én persons nytte av godet reduserer andres nytte.
Kilde: fagbokforlaget.no

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

økonomi


 Læren om hvordan knappe ressurser kan utnyttes til alternative formål for å tilfredsstille menneskenes behov best mulig. En økonomi er derfor en meka­nisme som fordeler knappe ressurser på konkurrerende formål. Det vil si at øko­nomi er studiet av hvordan samfunnet løser problemet med hva som skal produseres, hvem det skal produseres for, og hvord [..]
Kilde: fagbokforlaget.no

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Behovstilfredsstillelse


 Det samme som nytte.
Kilde: fagbokforlaget.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bunting


Et fellestilbud på to eller flere produkter for å redusere behovet for prisdiskriminering.
Kilde: fagbokforlaget.no

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Effektiv ressursallokering


Fordeling av samfunnets knappe ressurser som gir den høyeste avkastningen sett fra samfunnets side. Pareto-optimalitet. Er samtidig effektiv i konsumet og effektiv i produksjonen, og gir maksimalt samfunnsøkonomisk overskudd.
Kilde: fagbokforlaget.no


For å vise alle 220 definisjoner, vennligst logg inn.