home.himolde.no

Oppstemmer mottatt151
Nedstemmer mottatt241
Karma:-89 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (578)

1

14   4

naturlig arbeidsledighet


Summen av friksjonsledigheten og strukturledigheten. Den ledighet vi har når bruttonasjonalprodukt er lik det potensielle, arbeidsmarkedet er i likevekt, og det ikke er noe lønns- eller prispress i økonomien. Derfor også kalt likevektsledigheten.
Kilde: home.himolde.no

2

8   9

økonomisk vekst


Økning i et lands totale produksjon over tid, eller skarpere, økning i et lands produksjon per innbygger over tid.
Kilde: home.himolde.no

3

7   2

aggregert etterspørsel


Det beløpet konsumenter, bedrifter og det offentlige er villig til å bruke på varer og tjenester - gitt priser, inntekter og andre økonomiske variabler.
Kilde: home.himolde.no

4

5   1

finanspolitikk


Finanspolitikken består av statens utgifter (til varer og tjenester) og statens inntekter (skatter og avgifter). Kort sagt bruk av økonomiske variable som fremkommer i statsbudsjettet. Statsbudsjettet, som legges frem av Regjeringen hver høst, er det viktigste styringsinstrumentet for finanspolitikken. Med ekspansiv finanspolitikk mener vi økning i [..]
Kilde: home.himolde.no

5

5   1

paradigme


Et samstemt vitenskapelig fellesskap. Et paradigmeskifte er en radikal omveltning der et nytt forskerfellesskap overtar for det gamle og hvor disse to fellesskapene ikke kan forstå hverandres verdisyn og virksomhet i mer enn begrenset utstrekning og derfor er usammenlignbare.
Kilde: home.himolde.no

6

4   6

konsum


I makroøkonomien det samlede forbruk av konsumgoder i landet. Består av offentlig konsum pluss privat konsum. Vi kan litt lettvint skille mellom privat og offentlig konsum ved å si at det man betaler selv, er privat konsum, det som det offentlige betaler, er offentlig konsum.
Kilde: home.himolde.no

7

4   1

kronekurs


Uttrykker verdien av den norske kronen i forhold til andre lands valutaer (for eksempel hvor mange US-dollar vi får for én krone, eller rettere: hvor mange US-dollar én krone koster). Kronekursen stiger når etterspørselen etter kroner øker. Kronekursen er den inverse verdi av valutakursen og  kronekurs beveger seg derfor motsatt av valutakurs. Se v [..]
Kilde: home.himolde.no

8

4   1

optimal


Den løsningen på et problem som sikrer at beslutningstakernes mål i størst mulig grad blir oppfylt.
Kilde: home.himolde.no

9

3   4

import


Kjøp av varer og tjenester fra utlandet.
Kilde: home.himolde.no

10

3   5

internalisering


Endring av incentiver slik at folk tar hensyn til de eksterne virkningene av sine handlinger.
Kilde: home.himolde.no


For å vise alle 578 definisjoner, vennligst logg inn.