Betydning budsjett
Hva betyr budsjett? Her finner du 18 betydninger av ordet budsjett. Du kan også legge til en definisjon av budsjett selv.

1

12   0

budsjett


En oversikt over forventede inntekter og kostnader i framtida. Vi kan ha måndesbudsjett, årsbudsjett og langtidsbudsjett.
Kilde: oekonomi.no

2

3   1

budsjett


Et budsjett inneholder forventet inntekt samt faste og variable utgifter for eksempel per måned. Et budsjett er et nyttig verktøy for økonomisk planlegging i en periode.
Kilde: uof.no

3

2   1

budsjett


En oversikt over forventede inntekter og kostnader i framtida. Vi kan ha måndesbudsjett, årsbudsjett og langtidsbudsjett.
Kilde: eholding.no

4

0   0

budsjett


Når den brukes som et substantiv, representerer det et estimat av inntekter og utgifter for en bestemt tidsperiode. Brukes som et verb, betyr det å tillate eller gi en bestemt sum penger i et budsjett. Brukes som et adjektiv, beskriver det noe billig.
Alina Cristea1 - 6. september 2018

5

0   0

budsjett


Mengden penger øremerket for et spesielt bruk. Administrativt vedtatt plan over inntekter og utgifter i en tidsperiode. Økonomisk handlingsplan
Kilde: prinsix.forsvaret.no

6

0   0

budsjett


Plan for en kommende periode, uttrykt i kroner (eller annen valuta).  Se prognose,  resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett. 
Kilde: home.hio.no

7

0   0

budsjett


Oversikt over inntekter og utgifter.
Kilde: pengesmart.no

8

0   0

budsjett


(fra latin bulga, «lærveske») er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en virksomhet, organisasjon eller offentlig myndighet eller forvaltningsorgan i løpet av en bestemt periode, [..]
Kilde: fremmedord.org

9

0   1

budsjett


Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en virksomhet, organisasjon eller offentlig myndighet eller forvaltningsorgan i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år [..]
Kilde: no.wikipedia.org

10

0   1

budsjett


Bedriftens handlingsplan i kommende perioder uttrykt i økonomiske termer. Budsjettet er et "fremtidsregnskap" som viser bl.a. formuestilling og planene for den fremtidige drift. Ved å benytt [..]
Kilde: lederkilden.no

11

0   1

budsjett


budget
Kilde: termbase.uhr.no

12

0   1

budsjett


budget
Kilde: oppland.no

13

0   1

budsjett


Med sine budsjetter kontrollere parlamenter, by, fylke og township rådene i regjeringen (føderale, statlige, kommuner, foreninger av kommuner) og investeringsfondet som finansierer sin kropp.
Kilde: no.imsware.de

14

0   1

budsjett


Se statsbudsjett
Kilde: home.himolde.no

15

0   1

budsjett


En økonomisk plan som kontrollerer utgifter for planlagte aktiviteter.
Kilde: technet.microsoft.com

16

0   1

budsjett


Budsjett er disponible midler for virksomhetens tjenesteproduksjon i et kalenderår, og/ eller beregnet sannsynlig ramme for virksomheten ved normal/ forventet drift, eller del av virksomhetens ramme for virksomheter som er delvis avhengig av produksjonsvolum/ -kvalitet.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

17

0   1

budsjett


 - en tallmessig oppstilling av forventede økonomiske konsekvenser av planlagte aktiviteter
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

18

0   1

budsjett


en oppstilling avforventedeinntekter og utgifter for en virksomhet i løpet av en bestemt periode, for eksempel et budsjettår (årsbudsjett) eller en enkelt konsertkveld (arrangements- eller konsertbudsjett)
Kilde: konsertarrangor.no

Legg til betydningen av budsjett
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< buen budeie >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning