skolehjelp1.blogg.no

Oppstemmer mottatt118
Nedstemmer mottatt46
Karma:71 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (118)

1

76   12

verdikonflikt


konflikter innenfor områdene religion, etikk, moral, politikk og livsstil, forhold som vi setter pris på og som vi vil verne om
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

2

10   0

substitutt


 - produkter som ikke er identiske med produktene som finnes i bransjen, men som likevel kan erstatte dem
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

3

4   0

persepsjonskonflikter


mennesker oppfatter eller vurderer informasjon på forskjellige måte
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

4

3   3

mellommenneskelige konflikter


uklarhet om hvem som skal gjøre hva, og hvilke roller de ansatte skal ha
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

5

2   1

transformative appeller


angår ikke selve produktet, men tar sikte på å skape en viss oppfatning av det i publikums bevissthet
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

6

2   0

mediemiksen


sammensetning av mediene bi bruker når vi skal formidle et markedsføringsbudskap
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

7

2   2

personal


 
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

8

2   3

visjon


 - et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

9

2   0

prisfølsomhet


sier noe om hvilke grad vi forbrukere aksepterer prisendringer
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

10

2   0

terskelverdi


et prisnivå som vi forbrukere har en formening om
Kilde: skolehjelp1.blogg.no


For å vise alle 118 definisjoner, vennligst logg inn.