home.hio.no

Oppstemmer mottatt31
Nedstemmer mottatt18
Karma:12 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (154)

1

11   0

langsiktig kapital


Summen av egenkapital og langsiktig gjeld i en balanseoppstilling
Kilde: home.hio.no

2

3   1

innbetaling


Kontantstrøm f.eks i norske kroner (som går) inn i kasse eller bankkonto, ofte fra en kunde.  Må ikke forveksles med inntekt! NB! 
Kilde: home.hio.no

3

2   1

alternativkostnad


Kostnader (eller tap av inntekter) forbundet med å droppe et alternativ (vanligvis det nestbeste)
Kilde: home.hio.no

4

2   0

fordring


Eiendel som betegner et pengekrav, det motsatte av gjeld.  eks.. kundefordring
Kilde: home.hio.no

5

2   2

terminbeløp


Summen av avdrag og rente. Betales ved forfall f.eks 12 ganger i året. Se avdrag og rente.
Kilde: home.hio.no

6

1   0

balanse


Oppstilling over eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt historisk tidspunkt, f.eks 31.12. forrige år kl. 24.00
Kilde: home.hio.no

7

1   0

egenkapitalprosent


Tallmessig uttrykk for soliditet. Kan beregnes som (Egenkapital)/(totalkapital)
Kilde: home.hio.no

8

1   0

gjeld


Betalingsforpliktelse, dvs. en forpliktelse til straks eller seinere å oversende betalingsmidler til den virksomheten har gjeld til (fordringshaver).  eks.. leverandørgjeld og pantegjeld.  Det motsatte av gjeld er fordring.
Kilde: home.hio.no

9

1   0

kalkulasjonsrente


Beregningsrente i forbindelse med nåverdiberegninger og investeringsanalyser etter annuitetsmetoden. I privat sektor omtales den ofte som "rentekrav"
Kilde: home.hio.no

10

1   0

kortsiktig gjeld


Gjeld med nedbetalingstid under ett år, f.eks leverandørgjeld, kassekredittgjeld, skyldig skattetrekk, skyldig arbeidsgiveravgift
Kilde: home.hio.no


For å vise alle 154 definisjoner, vennligst logg inn.