home.hio.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt34
Nedstemmer mottatt19
Karma:14 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (154)

1

12 Thumbs up   0 Thumbs down

langsiktig kapital


Summen av egenkapital og langsiktig gjeld i en balanseoppstilling
Kilde: home.hio.no (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

innbetaling


Kontantstrøm f.eks i norske kroner (som går) inn i kasse eller bankkonto, ofte fra en kunde.  Må ikke forveksles med inntekt! NB! 
Kilde: home.hio.no (offline)

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

varebeholdning


Beholdningsbegrep som betegner verdien av varer på lager. Se balanse, råmaterialbeholdning, varer i arbeid, og ferdigvarer 
Kilde: home.hio.no (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

alternativkostnad


Kostnader (eller tap av inntekter) forbundet med å droppe et alternativ (vanligvis det nestbeste)
Kilde: home.hio.no (offline)

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

fordring


Eiendel som betegner et pengekrav, det motsatte av gjeld.  eks.. kundefordring
Kilde: home.hio.no (offline)

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

terminbeløp


Summen av avdrag og rente. Betales ved forfall f.eks 12 ganger i året. Se avdrag og rente.
Kilde: home.hio.no (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Oppstilling over eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt historisk tidspunkt, f.eks 31.12. forrige år kl. 24.00
Kilde: home.hio.no (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

egenkapitalprosent


Tallmessig uttrykk for soliditet. Kan beregnes som (Egenkapital)/(totalkapital)
Kilde: home.hio.no (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gjeld


Betalingsforpliktelse, dvs. en forpliktelse til straks eller seinere å oversende betalingsmidler til den virksomheten har gjeld til (fordringshaver).  eks.. leverandørgjeld og pantegjeld.  Det motsatte av gjeld er fordring.
Kilde: home.hio.no (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kalkulasjonsrente


Beregningsrente i forbindelse med nåverdiberegninger og investeringsanalyser etter annuitetsmetoden. I privat sektor omtales den ofte som "rentekrav"
Kilde: home.hio.no (offline)


For å vise alle 154 definisjoner, vennligst logg inn.