Betydning rente
Hva betyr rente? Her finner du 30 betydninger av ordet rente. Du kan også legge til en definisjon av rente selv.

1

9   1

rente


Rente er prisen for å låne penger uttrykt som en prosent av det totale lånet. Rente legges til kostnadene medregnet i den effektive renten.
Kilde: uof.no

2

6   3

rente


godtjørelse for å stille kapital til disposisjon
Kilde: no.wiktionary.org

3

2   0

rente


pensjon | en rekke med regelmessige betalinger
Kilde: no.wiktionary.org

4

1   0

rente


Se Flytende rente.
Kilde: storebrand.no

5

1   0

rente


En prosentsats som er bankens eller kredittgiverens påslag for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.
Kilde: lendo.no

6

1   0

rente


Avkastning på de pengene du sparer eller prisen på de pengene du låner. SveaDirekte benytter flytende rente som følger markedsrenten opp og ned.
Kilde: sveadirekt.com

7

1   0

rente


Prosentvis beregnet vederlag for utlån av kapital.
Kilde: legaliz.no

8

0   0

rente


Et beløp belastet for bruk av penger eller kreditnota.
Kilde: technet.microsoft.com

9

0   0

rente


Interest
Kilde: okkenhaug.com

10

0   0

rente


pris som kreditor tar for å låne debitor pengene.
Kilde: gratisrettshjelp.no

11

1   1

rente


Prisen på penger. Når man låner penger betaler man vanligvis en prosentandel av lånebeløpet i rente. Tilsvarende mottar men vanligvis en prosentandel når man låner ut penger. Renter beregnes vanligvis basert på et kalenderår.
Kilde: nordic-commodities.com

12

0   0

rente


Uttrykk for rentekostnad som inkluderer alle typer gebyrer og dessuten tar hensyn til rentesrenteeffekten av flere terminer pr. år.  For å beregne den effektive renta kan en stille opp en tidsakse der samtlige innbetalinger og utbetalinger i forbindelse med et lån blir plassert på rett sted. På basis av denne oversikten stilles det opp et nå [..]
Kilde: home.hio.no

13

0   0

rente


Pålydende rente, uttrykk for rentekostnad som ikke inkluderer gebyrer eller rentesrenteeffekten av flere terminer pr. år. Se Rente, effektiv
Kilde: home.hio.no

14

0   0

rente


Rente er kostnaden for kapital, alternativt uttrykt som prisen på penger (kapital). Renten kan også forstås som prisen for fremskyndet forbruk: Den som låner penger får anledning til å konsumere mer og tidligere enn inntekten ellers ville tillatt. Dette fremskyndede forbruket har en pris som utgjøres av lånerenten. Utlåner tar en pris for [..]
Kilde: n-ef.no

15

0   0

rente


Prosentvis andel av et lån som skal betales til lånegiver som betaling for lånet.
Kilde: pengesmart.no

16

0   0

rente


I skadeforsikring er forsikringsselskapets plikt til å betale renter regulert i FAL § 8-4. I personforsikring følger renteplikten av FAL § 18-4. Disse bestemmelsene i FAL regulerer kun utbetaling av erstatning eller forsikringssum, og ikke øvrige ytelser en kunde kan ha krav på fra forsikringsselskapene. Kundenes krav på ristorno omfattes fo [..]
Kilde: harduensak.no

17

0   0

rente


Når man låner penge ud til en bank ved at sætte dem ind på sin opsparingskonto, får man rente fra banken. Når man låner penge af f.eks. en bank, skal man i stedet betale rente. Renten angives o [..]
Kilde: banktorvet.dk

18

0   1

rente


Renter blir definert som kostnaden for å låne pengene. Det vil si at renten blir en ekstra kostnad låntaker må betale til banken for å få lånet. For eksempel [..]
Kilde: pengi.no

19

0   2

rente


Renter blir definert som kostnaden for å låne pengene. Det vil si at renten blir en ekstra kostnad låntaker må betale til banken for å få lånet. For eksempel [..]
Kilde: pengi.no

20

0   2

rente


Rente er kostnaden for å leie kapital, alternativt uttrykt som leieprisen for penger (kapital) og en godtgjørelse utlåner får for å ha stilt penger til rådighet for andre. Rente oppgis normalt s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

21

0   2

rente


Prisen du betaler for å disponere andres penger, eller som du forlanger for å avstå egne penger i en periode, eller kort: prisen på penger. Som liten aktør har du lite å si når denne prisen bes [..]
Kilde: oekonomi.no

22

0   2

rente


Rente er en avgift som påregnes lånte penger og uttrykkes vanligvis i prosent per år.
Kilde: no.saxobank.com

23

0   2

rente


Prisen du betaler for å låne penger.
Kilde: blog.penger.no

24

0   2

rente


interest
Kilde: termbase.uhr.no

25

0   2

rente


RATE Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet
Kilde: piuha.fi

26

0   2

rente


Se: NOMINELL RENTE, REALRENTE, REALRENTE ETTER SKATT, EFFEKTIV RENTE.
Kilde: eholding.no

27

0   2

rente


Prisen på penger. Når man låner penger betaler man vanligvis en prosentandel av lånebeløpet i rente. Tilsvarende mottar men vanligvis en prosentandel når man låner ut penger. Renter beregnes va [..]
Kilde: aksjeguiden.no

28

0   2

rente


Rente er et uttrykk for hva det koster å låne penger. Det skilles mellom nominell rente og effektiv rente.
Kilde: bank24-7.spama.no

29

0   2

rente


Prisen du betaler for å disponere andres penger, eller som du forlanger for å avstå egne penger i en periode, eller kort: prisen på penger. Som liten aktør har du lite å si når denne prisen bestemmes. Men den tyske sentralbanksjefen, hans amerikanske og norske kolleger, Norges finansminister og LO-leder samt internasjonale valutaspekulanter [..]
Kilde: home.himolde.no

30

0   2

rente


Prosentandel av lånebeløpet (her: utestående kreditt på kortet) som må betales tilbake til banken i tillegg til lånebeløpet. Bankene oppgir som regel årlig rente.
Kilde: kredittkortet.com


Legg til betydningen av rente
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< ågerrente vakle >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning