Betydning protokoll
Hva betyr protokoll? Her finner du 22 betydninger av ordet protokoll. Du kan også legge til en definisjon av protokoll selv.

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Regelsett som bestemmer hvordan funksjonsenheter kan kommunisere.
Kilde: lederkilden.no

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

protokoll


Dokument som gjengir utfallet av forhandlinger. Skal underskrives av alle parter.
Kilde: ys.no (offline)

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

protokoll


En protokoll i datamaskinsammenheng er et konvensjonelt eller standardisert sett med regler som bestemmer tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to endepunkter (f.eks. to dataprogrammer på [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Protokoll kan referere til Et sett med regler som beskriver hvordan to eller flere parter skal oppføre seg i forhold til hverandre, som diplomatisk protokoll og protokoller brukt i forbindelse med dat [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


En protokoll er et sett med regler for å sende data over et nettverk. En kan si at en protokoll er å sammenlikne med et språk; så lenge en snakker samme språk går ting (som regel!) bra, men hvis en ikke gjør det kan en ikke snakke sammen. Den mest vanlige protokollen er trolig TCP/IP.
Kilde: support.siteman.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Protokoll innenfor diplomatiet har to betydninger: 1. Den enhet i et utenriksministerium som ivaretar forbindelsen med de utenlandske diplomater i landet og bistår dem i praktiske spørsmål, herunder s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken, betegnet protokoll. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning.
Kilde: kredinor.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


minutes 'The minutes have now been approved'. (Note only plural verb)
Kilde: termbase.uhr.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Samlebetegnelse for skrevne og uskrevne regler angående former og seremoniell i det offentlige liv. Protokoll stammer opprinnelig fra gresk. Se også etikette.
Kilde: kongehuset.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


En standardisert måte å opprette en dialog mellom to eller flere datamaskiner.
Kilde: bredbandsguiden.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


En protokoll er et sett med regler. Et eksempel er nettverksprotokoller, som definerer hvordan man skal sende data over et nettverk.
Kilde: hardware.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning. (Kilde: domstol.no)
Kilde: meddommer.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken, også kalt protokoll. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning.
Kilde: conta-inkasso.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


I denne veilederen brukt om regler og overenkomster for hvordan datamaskiner eller programmer kommuniserer med hverandre (f.eks. HTTP).
Kilde: difi.a6r.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Dette er en konvensjon eller standard som kontrollerer eller muliggjør oppkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to dataendepunkter.
Kilde: 80.12.82.71 (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken, betegnet protokoll. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Dokument som gjengir utfallet av forhandlinger. Skal underskrives av alle parter.
Kilde: bibforb.no (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Dokument om enighet eller uenighet i forhandlinger nedtegnes og signeres av partene. Sikrer offentlighet og dokumentasjon i etterkant av møter. Ved forhandlingsmøter ved oppsigelse og avskjed etter arbeidsmiljøloven, skal det settes opp protokoll fra forhandlingene, se arbeidsmiljøloven § 17-3 nummer 5. Se også uenighetsprotokoll.
Kilde: tekna.no (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


Dokument hvor resultatet av forhandlinger nedtegnes, uansett oppnådd enighet eller ikke. HA § 2-3.
Kilde: nho.no

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

protokoll


utväxling av tekniska uppgifter enligt bestämda regler mellan två datorer eller program i samband med datakommunikation. Syftet är att säkerställa att kommunikation är tekniskt möjlig och att de två parterna "talar samma språk" under sessionen, samt att komma överens om när sessionen är avslutad. Mer precist är ett protokoll en procedur d [..]
Kilde: cstjanster.idg.se (offline)

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

protokoll


Dokument hvor resultatet av forhandlinger nedtegnes, uansett oppnådd enighet eller ikke.I protokollen tas inn bl.a. tid og sted for møtet/forhandlingene, navn på partene som forhandlet og deres repres [..]
Kilde: lo.no

22

0 Thumbs up   2 Thumbs down

protokoll


1•Innbundet dokument (bok) med blanke ark som benyttes til føring av møtereferater, registre osv. Protokoller kan også produseres i ettertid ved innbinding av arkivmateriale på løse ark, for eksempel manuelle journaler
Kilde: arkivverket.no (offline)

<< prosjektil provins >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning