kredinor.no

Website:https://www.kredinor.no/
Oppstemmer mottatt75
Nedstemmer mottatt72
Karma:4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (261)

1

6   0

dividende


Beløpet som blir resultatet av bobehandlingen ved konkurs eller tvangsakkord, og som blir utbetalt til kreditor. Der det ikke oppnås full dekning, får kreditorene en lik prosentvis andel dekket.
Kilde: kredinor.no

2

4   14

forkynnelse


En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte, og/eller deres advokater. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristberegningen.
Kilde: kredinor.no

3

4   2

overskudd


Inntekter minus kostnader.
Kilde: kredinor.no

4

3   5

befaring


En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten av et åsted i en straffesak eller f. eks av en eiendom, under et rettsmøte, som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning.
Kilde: kredinor.no

5

3   0

fordring


Krav eller utestående beløp. Innfordring = kreve inn det utestående beløpet. Fordringshaver Oppdragsgiver, kreditor
Kilde: kredinor.no

6

3   7

hh


Heftelse
Kilde: kredinor.no

7

3   1

inkasso


Innkreving av forfalte pengekrav. Kan skje via inkassobyrå, advokat med inkassobevilling eller i kundes egen regi.
Kilde: kredinor.no

8

3   1

likvider


Betalingsmidler som kontanter og bankinnskudd (som står til rådighet).
Kilde: kredinor.no

9

3   0

påkrav


Et varsel til skyldner om å betale et pengekrav.
Kilde: kredinor.no

10

2   0

forlik


Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.
Kilde: kredinor.no


For å vise alle 261 definisjoner, vennligst logg inn.