tagrepidag.no

Oppstemmer mottatt33
Nedstemmer mottatt37
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (183)

1

8   16

forkynnelse


En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg eller tvangsbruk, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristberegningen.
Kilde: tagrepidag.no

2

3   1

heftelse


Forpliktelse som særlig er knyttet til fast eiendom, biler og båter. Vanligvis pant som sikkerhetsstillelse i forbindelse med låneopptak eller utleggsforretning.
Kilde: tagrepidag.no

3

2   0

forbrukerrådet


Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandørene av varer og tjenester. Forbrukerrådet for Oslo, Akershus og Østfold, lokalisert i Sarpsborg, har spesielt ansvar for oppfølging av henvendelser angående inkassosaker.
Kilde: tagrepidag.no

4

2   0

husholdning


Alle personer som bor sammen og som har felles kosthold.
Kilde: tagrepidag.no

5

2   0

kredittkjøp


Kjøp hvor betalingen av kjøpesummen, eller deler av den, blir utsatt etter avtale.
Kilde: tagrepidag.no

6

2   1

nettolønn


Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at skatten er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.
Kilde: tagrepidag.no

7

2   1

pantelån


Langsiktig lån mot sikkerhet i fast eiendom, maskiner, varelager eller kundefordringer.
Kilde: tagrepidag.no

8

2   1

rettslig inkasso


Fordringshaver eller inkassator søker å få oppgjør for et pengekrav ved å benytte det offentlige nams- og rettsapparat for tvangsinndrivelse.
Kilde: tagrepidag.no

9

1   1

faste utgifter


Utgifter som vi på kort sikt ikke kan påvirke størrelsen av. For eksempel renter på lån og lisensavgift til NRK.
Kilde: tagrepidag.no

10

1   0

gjenpartsbrev


Når det forespørres om kredittopplysninger vedrørende privatpersoner skal det sendes gjenpartsbrev til vedkommende. Brevet skal vise hvem som har bedt om opplysningene og hvilke opplysninger som er gitt.
Kilde: tagrepidag.no


For å vise alle 183 definisjoner, vennligst logg inn.