Betydning Outsourcing
Hva betyr Outsourcing? Her finner du 16 betydninger av ordet Outsourcing. Du kan også legge til en definisjon av Outsourcing selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Utkontraktering, også omtalt som tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting, (fra engelsk outsourcing) går ut på at en organisasjon går over til å skaffe en vare eller tjeneste fra en ekstern levera [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Med outsourcing menes at man overlater til andre å utføre arbeidsoppgaver man tidligere har utført selv. F.eks. kan man begynne å kjøpe komponenter som man tidligere har produsert selv, man kan sette [..]
Kilde: lederkilden.no

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Outsourcing betyr å kjøpe tjenester fra eksterne leverandører i stedet for å produsere dem selv. Ofte blir egne ansatte sagt opp for å kjøpe tjenester eksternt.
Kilde: ys.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Er mye brukt - både i næringslivet og i det offentlige. Det betyr å la andre bedrifter eller organer ta seg av deler av virksomheten. For eksempel er privatisering av offentlige tjenester et utmerket eksempel. Å legge produksjonen av varer til lavkostland i den tredje verden er et annet eksempel. DEL // Flytt oppsummeringsobjekt til unde [..]
Kilde: dinside.no (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Betegnelse som brukes når en virksomhet ønsker å redusere eller avskaffe egenproduserte aktiviteter, og heller vil kjøpe tilsvarende tjenester av ekstern leverandør. Dette kan f.eks. gjelde kjøp av komponenter til produksjon, eller kjøp av lager- og transporttjenester. Aliases (separate with |): Kjøp|Komponenter|Lager|Produks [..]
Kilde: netresources.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


utkontraktering
Kilde: sprakradet.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Omfatter bortsetting av både det taktiske og det operative nivå for bestemte serviceytelser, dvs. at bare det strategiske nivå bibeholdes i organi­sasjonen.
Kilde: basale.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


(drifts)utsetjing/(drifts)utsetting, utskiljing/utskilling, funksjonsutsetjing/funksjonsutsetting
Kilde: sprakrad.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Fråga: Kan man använda begreppet "outsourcing" i texter på svenska eller bör man översätta det? Svar: Skriv "utläggning på entreprenad", "lägga ut på entre [..]
Kilde: regeringen.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Anskaffelse av kjøpt av tredjeparter (varer eller tjenester) i stedet for vår egen produksjon, og dermed redusere makten til dybde og konsentrasjon om kjernevirksomheten. Mulig hovedsakelig i utarbeidelsen av interne produkter, som for eksempel trykking, transport, IT-utstyr, vedlikehold og brukerstøtte eller eiendomsforvaltning.
Kilde: no.imsware.de (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Outsourcing betyr å kjøpe tjenester fra eksterne leverandører i stedet for å produsere dem selv. Ofte blir egne ansatte sagt opp for å kjøpe tjenester eksternt.
Kilde: bibforb.no (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Innebär att olika verksamheter i ett bolags läggs ut på en eller flera utomstående parter istället för att sköta själv i egen regi.
Kilde: finansportalen.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


IT-outsourcing innebærer å sette ut en eller flere IT-funksjoner og/eller tjenester i en virksomhet til en eller flere eksterne leverandører isteden for å drifte disse selv.
Kilde: norsis.no (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Fråga: Kan man använda begreppet "outsourcing" i texter på svenska eller bör man översätta det? Svar: Skriv "utläggning på entreprenad", "lägga ut på entre [..]
Kilde: regeringen.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


utläggning av delar av ett företags eller myndighets produktion eller annan verksamhet till ett annat företag eller annat land. Om ett annat, mer specialiserat företag tar över delar av verksamheten kallas det på svenska för utkontraktering. Syftet är då ofta att frigöra resurser för företagets eller myndighetens huvudverksamhet. Om produktion elle [..]
Kilde: cstjanster.idg.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Outsourcing


Outsourcing er et økonomisk begreb. Outsourcing dækker over, at en virksomhed køber varer eller ydelser, den selv har produceret, hos en underleverandør. Læs mere om Outsourcing
Kilde: banktorvet.dk (offline)

<< Hjemmefrontens ledelse Vranglære >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning