norsis.no

Website:https://norsis.no/
Oppstemmer mottatt35
Nedstemmer mottatt38
Karma:-4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (356)

1

8   5

identifisere


Å gi seg til kjenne. Når man logger seg på datamaskinen identifiserer man seg først ved å angi brukernavn, så autentiserer man seg med å angi passord.
Kilde: norsis.no

2

6   2

synkronisering


Lage en nøyaktig kopi av et sett data på en annen lokasjon. Det er populært å synkronisere for eksempel kalender og epost mellom datamaskin og epost. Det finnes også programvare som kan synkronisere filer mellom flere datamaskiner.
Kilde: norsis.no

3

2   2

jammer


Maskinvare laget for å forstyrre/blokkere radiosignaler. Se også: Jamming
Kilde: norsis.no

4

2   3

konfidensialitet


Sikkerhet for at kun autoriserte personer får tilgang til følsom eller gradert informasjon, og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering av personen. En av tre egenskaper for informasjonssikkerhet sammen med integritet og tilgjengelighet.
Kilde: norsis.no

5

2   0

kryptere


Gjøre en leselig tekst uleselig for andre ved hjelp av en matematisk funksjon (krypterings- teknikk/algoritme) og en forhåndsbestemt nøkkel. Se også: dekryptere
Kilde: norsis.no

6

1   0

binær


Datamaskinen bruker et tallsystem som er base 2 istedenfor base 10 som mennesker som regel bruker. Istedenfor å ha tallene 0-9 så finnes kun tallene 0 og 1.
Kilde: norsis.no

7

1   0

databehandler


Personopplysningsloven definerer databehandler som «den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige » Kilde: Personopplysningsloven
Kilde: norsis.no

8

1   1

gjenoppretting


Hente tilbake eller rekonstruere data etter en sikkerhetshendelse. I mange tilfeller hentes dataene tilbake fra en sikkerhetskopi. Hvordan dette gjøres kommer an på hvilken type sikkerhetskopiering som er blitt benyttet. Det er også mulig å sende lagringsmediet inn til spesialister for å forsøke gjenoppretting av tapte data. Disse bedriftene har sp [..]
Kilde: norsis.no

9

1   3

integritet


Sikkerhet for at informasjonen og informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter. Se også: Informasjonssikkerhet Kilde: ISO 17799
Kilde: norsis.no

10

1   0

jamming


Å sende ut et radiosignal som forstyrrer andre signaler. Dette kan gjøres ved å sende ut støy eller ved å sende på en opptatt frekvens. Jamming kan forårsake at tjenester, for eksempel mobiltelefoni, ikke virker.
Kilde: norsis.no


For å vise alle 356 definisjoner, vennligst logg inn.