norsis.no

Website:https://norsis.no/
Oppstemmer mottatt31
Nedstemmer mottatt34
Karma:-4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (356)

1

8   5

identifisere


Å gi seg til kjenne. Når man logger seg på datamaskinen identifiserer man seg først ved å angi brukernavn, så autentiserer man seg med å angi passord.
Kilde: norsis.no

2

6   2

synkronisering


Lage en nøyaktig kopi av et sett data på en annen lokasjon. Det er populært å synkronisere for eksempel kalender og epost mellom datamaskin og epost. Det finnes også programvare som kan synkronis [..]
Kilde: norsis.no

3

2   3

konfidensialitet


Sikkerhet for at kun autoriserte personer får tilgang til følsom eller gradert informasjon, og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering av personen. En av tre egensk [..]
Kilde: norsis.no

4

2   0

kryptere


Gjøre en leselig tekst uleselig for andre ved hjelp av en matematisk funksjon (krypterings- teknikk/algoritme) og en forhåndsbestemt nøkkel. Se også: dekryptere
Kilde: norsis.no

5

1   0

binær


Datamaskinen bruker et tallsystem som er base 2 istedenfor base 10 som mennesker som regel bruker. Istedenfor å ha tallene 0-9 så finnes kun tallene 0 og 1.
Kilde: norsis.no

6

1   0

databehandler


Personopplysningsloven definerer databehandler som «den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige » Kilde: Personopplysningsloven
Kilde: norsis.no

7

1   3

integritet


Sikkerhet for at informasjonen og informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter. Se også: Informasjonssikkerhet Kilde: ISO 17 [..]
Kilde: norsis.no

8

1   1

jammer


Maskinvare laget for å forstyrre/blokkere radiosignaler. Se også: Jamming
Kilde: norsis.no

9

1   0

nedetid


Tiden et datasystem eller en tjeneste er utilgjengelig og ikke kan anvendes av brukere.  Årsaker kan være teknisk eller mennesklig svikt.  Normalt uttrykt i prosent. Se også: Oppetid
Kilde: norsis.no

10

1   2

personvern


Vern mot misbruk av personopplysninger. Beskytte personers rett til selv å kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter.
Kilde: norsis.no


For å vise alle 356 definisjoner, vennligst logg inn.