Betydning Energibærer
Hva betyr Energibærer? Her finner du 11 betydninger av ordet Energibærer. Du kan også legge til en definisjon av Energibærer selv.

1

8   1

Energibærer


et energirikt stoff som er produsert av en energikilde eller en annen energibærer, og som kan transportere energien fram til en bruker. Inndeles i primære og sekundære energibærere
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

2

2   1

Energibærer


energi som har fatt en slik form at den egner seg godt til distribusjon og endelig anvendelse hos forbruker. Eksempler: Elektrisitet, fyringsolje, bensin. Tre, kull og naturgass er primærenergi som fungerer som energibærere, det vil si at de kan brukes til f.eks. husoppvarming i den form de finnes i naturen. Energibærere kan igjen omdannes til a [..]
Kilde: statkraft.no

3

3   3

Energibærer


En energibærer er en mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å benytte seg av den på et annet sted og til senere tid. Det kan benyttes til å drive en maskin eller kjøretøy. En ene [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

1   1

Energibærer


Energiressurser som er lett tilgjengelige for distribusjon og/eller sluttbruk kalles ofte for energibærere. Eksempler på energibærere er elektrisitet, olje, naturgass, varmebærere (vann/damp) og f [..]
Kilde: energifakta.no

5

2   2

Energibærer


Transporterbart brensel, eller medium for transport/lagring av energi (f.eks olje, gass, elektrisitet, fjernvarme).
Kilde: helgelandskraft.no

6

0   2

Energibærer


energi som har fatt en slik form at den egner seg godt til distribusjon og endelig anvendelse hos forbruker. Eksempler: Elektrisitet, fyringsolje, bensin. Tre, kull og naturgass er primærenergi som f [..]
Kilde: e-co.no

7

0   2

Energibærer


Energi som har fått en slik form at den egner seg for distribusjon og bruk hos forbruker. Eks. elektrisitet, gass, fyringsolje, bensin.
Kilde: nve.no

8

0   2

Energibærer


 Fysisk form som energi er bundet i. Energikilder som olje, kull og gass kan også være energibærere. 
Kilde: energitilskudd.no

9

0   3

Energibærer


 Energi som har fått en slik form at den egner seg for distribusjon og bruk hos forbruker. Det er for eksempel elektrisitet, gass, fyringsolje, bensin. 
Kilde: eidsivaenergi.no

10

0   3

Energibærer


Energi som har fått en slik form at den egner seg for distribusjon og bruk hos forbruker. Det er for eksempel elektrisitet, gass, fyringsolje, bensin.
Kilde: eidsivanett.no

11

1   5

Energibærer


 Fysisk form som energi er bundet i. Energikilder som olje, kull og gass kan også være energibærere. 
Kilde: fornybar.no


Legg til betydningen av Energibærer
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Energibrønn Energiform >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning