nve.no

Website:https://www.nve.no
Oppstemmer mottatt35
Nedstemmer mottatt37
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (81)

1

11   1

markvann


Jordas markvann omfatter vannet i den delen av jorda som ligger over grunnvannsspeilet, den såkalte umettede sonen eller markvannssonen, les mer.
Kilde: nve.no

2

6   3

turbin


Maskin der vannet i et vannkraftverk og dampen eller forbrenningsgassen i et varmekraftverk føres inn på en eller flere skovler festet til en aksel slik at en får rotasjon som omsetter energien til mekanisk energi.
Kilde: nve.no

3

4   0

regulering


(av vassdrag) Endring av vassdragets naturlige variasjon i vannføring over tid.
Kilde: nve.no

4

3   2

elveslette


En flate som er dannet langs elva ved opplagring og erosjon under oversvømmelser og sideforflytninger av elveløpet.
Kilde: nve.no

5

2   2

effekt


Energi eller utført arbeid per tidsenhet. Elvekraftverk Kraftstasjon i elv hvor vannføringen bare i ubetydelig grad kan reguleres ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen.
Kilde: nve.no

6

2   2

lavspenning


Elektrisk spenning opp til 250 V for vekselstrøm og 500 V for likestrøm.
Kilde: nve.no

7

1   0

fallhøyde


Den loddrette avstanden mellom vannivået i inntaket og avløpet for et vannkraftverk.
Kilde: nve.no

8

1   0

hydrologi


Læren om vannets kretsløp og fordeling på landjorda. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper, les mer.
Kilde: nve.no

9

1   1

magasin


Naturlig eller kunstig innsjø hvor en samler vann i perioder med høyt tilsig og lavt forbruk, for å nyttiggjøre seg vannet når forbruket er stort.
Kilde: nve.no

10

1   0

midlere årsproduksjon


Beregnet gjennomsnittlig årlig produksjon over en årrekke.
Kilde: nve.no


For å vise alle 81 definisjoner, vennligst logg inn.