statkraft.no

Website:https://www.statkraft.no
Oppstemmer mottatt34
Nedstemmer mottatt40
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)



0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnet



Definisjoner (226)

1

8   3

energi


evne til å utføre arbeid - produktet av effekt og tid. Elektrisk energi angis ofte i kilowatt-timer (kWh). 1 kWh = 1000 watt brukt i 1 time. Annen energi angis i Joule (J).
Kilde: statkraft.no

2

2   1

elektrisk spenning


et mål for den <kraft> som driver elektrisiteten gjennom en ledning. Spenning males i volt (V) eller kilovolt (kV) =1000 volt.
Kilde: statkraft.no

3

2   1

energibærer


energi som har fatt en slik form at den egner seg godt til distribusjon og endelig anvendelse hos forbruker. Eksempler: Elektrisitet, fyringsolje, bensin. Tre, kull og naturgass er primærenergi som fungerer som energibærere, det vil si at de kan brukes til f.eks. husoppvarming i den form de finnes i naturen. Energibærere kan igjen omdannes til a [..]
Kilde: statkraft.no

4

2   1

energiøkonomisering


tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk, rasjonell handtering av energi ved så vel utvinning som omforming, transport og bruk.
Kilde: statkraft.no

5

2   1

resipient


mottaker, her vannet eller luften. Brukes f.eks. om vannområder der kjølevann fra varmekraftverk blir sluppet ut.
Kilde: statkraft.no

6

1   0

bølgeenergi


energi i eller fra vannbølger. Den totale energien i en bølge er summen av potensiell energi som skyldes høydeforskyvning av vannflaten, og kinetisk energi som skyldes vann som er i svingende bevegelser.
Kilde: statkraft.no

7

1   3

effekt


energi eller utfort arbeid per. tidsenhet. Effekt kan bl.a. angis i Watt (W).
Kilde: statkraft.no

8

1   0

fallhøyde


den loddrette avstanden mellom vannivået i inntak og avløp for et vannkraftverk
Kilde: statkraft.no

9

1   0

gassturbinverk


varmekraftverk fyrt med gass eller olje, der forbrenningsgassene driver turbinen.
Kilde: statkraft.no

10

1   2

generator


roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
Kilde: statkraft.no


For å vise alle 226 definisjoner, vennligst logg inn.