energitilskudd.no

Oppstemmer mottatt29
Nedstemmer mottatt33
Karma:-3 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (87)

1

7   5

energikilde


 Kilde der energi kan utnyttes direkte eller ved hjelp av en energiomforming. 
Kilde: energitilskudd.no

2

6   2

sm3


 Standard kubikkmeter (volumet til en gitt mengde gass ved temperaturen 15°C og 1 atmosfæres trykk).
Kilde: energitilskudd.no

3

3   3

turbin


 Maskin der vannet i et vannkraftverk og dampen eller forbrenningsgasser i et varmekraftverk føres inn på en eller flere skovler festet til en aksel slik at en får en rotasjon som omsetter vannets, dampens eller gassens energi til mekanisk energi.
Kilde: energitilskudd.no

4

2   2

drivhusgasser


Se klimagasser. 
Kilde: energitilskudd.no

5

2   1

effekt


 Arbeid eller energi per tidsenhet. Målenheten er Joule/sekund = Watt. 
Kilde: energitilskudd.no

6

2   1

kompressor


 Maskin som øker trykket eller hastigheten på gass.
Kilde: energitilskudd.no

7

1   0

brenselcelle


 Elektrokjemisk apparat hvor hydrogen (eller annet brensel) og oksygen reagerer og danner vann, elektrisitet og varme. Det vil si at det skjer en omforming fra kjemisk bundet energi til elektrisk energi. 
Kilde: energitilskudd.no

8

1   0

fallhøyde


 Den loddrette avstanden mellom vannivået i inntak og avløp for et vannkraftverk.
Kilde: energitilskudd.no

9

1   0

fjernvarme


 Varme i form av varmt vann som fordeles til forbrukere via distribusjonsnett. Fjernvarme kan forsyne tettsteder, deler av byer eller en hel by fra en eller flere varmesentraler.
Kilde: energitilskudd.no

10

1   2

generator


 Roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
Kilde: energitilskudd.no


For å vise alle 87 definisjoner, vennligst logg inn.