energifakta.no

Website:https://energifakta.no/
Oppstemmer mottatt62
Nedstemmer mottatt47
Karma:14 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (22)

1

26   7

energikvalitet


Energiens kvalitet er knyttet til dens evne til å utføre arbeid. Høyverdige energiformer som elektrisitet har større evne til å utføre arbeid enn lavverdige former som varme ved lav temperatur.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

2

8   4

elektrisk energi


Denne formen for potensiell energi skyldes krefter som virker på elektriske ladninger, og setter disse i bevegelse. Kreftene oppstår enten ved induksjon på grunn av magneter som holdes i bevegelse (generator) eller ved kjemiske prosesser hvor kjemisk energi omdannes til elektrisk energi (batteri).  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

3

7   13

bevegelsesenergi


Denne energiformen er knyttet til legemers bevegelse. Kalles også kinetisk energi.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

4

7   11

strålingsenergi


Denne formen for energi er forbundet med elektromagnetiske bølger (radiobølger, lys, røntgenstråling osv.)  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

5

6   4

ånding


Ånding er en langsom forbrenningsprosess som skjer i cellene. Karbohydrater og oksygen omdannes til energi, og biproduktet er karbondioksid.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

6

3   3

energi


Ordet energi kommer fra det greske energeia som betyr styrke. Energi defineres gjerne som evne til å frembringe forandring. Måleenheten for energi i SI-systemet er Joule (J). 1 kWh = 3 600 kJ.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

7

2   1

fotosyntese


Fotosyntese er prosessen hvor planter ved kjelp av klorofyll og sollys omdanner vann og karbondioksyd til komplekse karbohydrater og oksygen.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

8

1   1

energibærer


Energiressurser som er lett tilgjengelige for distribusjon og/eller sluttbruk kalles ofte for energibærere. Eksempler på energibærere er elektrisitet, olje, naturgass, varmebærere (vann/damp) og foredlet biobrensel som ved, briketter og pellets.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

9

1   0

mekanisk energi


Se Ytre energi.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no

10

1   1

ytre energi


Et legeme som faller har en hastighet, og derved kinetisk energi, samtidig som det har potensiell energi. Summen av et legemes kinetiske og potensielle energi kaller vi dets ytre energi, og det kalles også legemets mekaniske energi.  (Tilbake)
Kilde: energifakta.no


For å vise alle 22 definisjoner, vennligst logg inn.