Betydning Energikilde
Hva betyr Energikilde? Her finner du 6 betydninger av ordet Energikilde. Du kan også legge til en definisjon av Energikilde selv.

1

6   4

Energikilde


alle energikilder (varme, stråling, kjemisk energi, vindenergi o.a.) kan brukes til energiutnytting direkte eller til å produsere energibærere
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

2

7   5

Energikilde


 Kilde der energi kan utnyttes direkte eller ved hjelp av en energiomforming. 
Kilde: energitilskudd.no

3

4   2

Energikilde


Naturlig forekommende energiform som omsettes til utnyttbar energi (vanligvis til varme, elektrisitet eller mekanisk energi).
Kilde: helgelandskraft.no

4

5   4

Energikilde


En energikilde er hvilke som helst type energ, et eksempel kan være bioenergi eller strålenergi o.s.v.
Energikilde - 4. januar 2016

5

2   4

Energikilde


 Kilde der energi kan utnyttes direkte eller ved hjelp av en energiomforming. 
Kilde: fornybar.no

6

0   2

Energikilde


Energikilde eller energiressurs er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet. Primære energikilder er energiformer som fin [..]
Kilde: no.wikipedia.org


Legg til betydningen av Energikilde
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Energiform Energiproduksjon >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning