Betydning utbytte
Hva betyr utbytte? Her finner du 26 betydninger av ordet utbytte. Du kan også legge til en definisjon av utbytte selv.

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Hvor mye en får ut av noe. | :''Utbyttet var mye lavere enn forventet.''
Kilde: no.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Den delen av et aksjeselskaps overskudd som generalforsamlingen vedtar å dele ut til aksjonærene. Også kalt dividende.
Kilde: aksjebloggen.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Del av overskuddet i et aksjeselskap som deles ut til aksjonærene.
Kilde: oekonomi.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Den del av et selskaps overskudd som blir utdelt til aksjonærene.
Kilde: storebrand.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Direkteavkastningen som aksjonærene får på sine aksjer. Utbytte vedtas av selskapets generalforsamling og kan bare utdeles dersom selskapet har tilstrekkelig overskudd.
Kilde: skagenfondene.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Den delen av et aksjeselskaps overskudd som generalforsamlingen vedtar å dele ut til aksjonærene. Også kalt dividende.
Kilde: kortogkontant.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Utbytte deles normalt ut i form av kontanter eller aksjer fra aksjeselskapet til selskapets aksjonærer. Utbyttebegrepet omfatter "enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdi [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


(subst.:) utbyt(t)e
Kilde: sprakradet.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.
Kilde: lederkilden.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.
Kilde: kommunepartner.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


dividend
Kilde: nordisketax.net

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Betegner hvor mye vin eller druer en vinmark gir. Regnet som hl eller tonn pr hektar. Jo lavere utbytte, jo bedre kvalitet, er en tommelfingerregel. Men forholdet er mer kompleks enn som så siden utby [..]
Kilde: aperitif.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Del av overskuddet i et aksjeselskap som deles ut til aksjonærene.
Kilde: eholding.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.
Kilde: aksjeguiden.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Kontantutbetaling som betales ut til innehaveren av verdipapirer.
Kilde: morningstar.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Generalforsamlingen i et børsnotert selskap kan vedta at selskapet skal utdele et kontantbeløp til sine aksjonærer. For deg som eier av aksjer (direkte eller indirekte via aksjefond) er et slikt utbyt [..]
Kilde: frilanseren.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Kontant utbetaling til aksjonærene i et selskap. Utbytte (dividende) utbetales normalt en gang i året. Størrelsen på utbyttet eller hvorvidt et selskap betaler utbytte til aksjonærene i det hele tatt, avhenger vanligvis av selskapets økonomi
Kilde: nordic-commodities.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Del av overskuddet i et aksjeselskap som deles ut til akjonærer
Kilde: home.hio.no

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Generalforsamlingen i et børsnotert selskap kan vedta at selskapet skal utdele et kontantbeløp til sine aksjonærer. For deg som eier av aksjer (direkte eller indirekte via aksjefond) er et slikt utbyt [..]
Kilde: spv.no

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


  Aksje- og kombinasjonsfondene er akkumulerende. Dette innebærer at avkastningen/utbyttet forblir i fondet. Obligasjonsfondene deler ut skattemessig avkastning mellom utbetalingstidspunktene. All skattemessig verdiskaping som skjer i fondet deles ut til andelseierne pr 31.12. Utbetaling vil forøvrig skje ved skriftlig anmodning, senest to dager fø [..]
Kilde: alfredberg.no

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


sjå utbytting og aksjeutbytting.
Kilde: www27.brinkster.com

22

1 Thumbs up   1 Thumbs down

utbytte


Utbytte refererer oftest til antall hektoliter druemost utvunnet per hektar vinmark (hl/ha). Maksimalt utbytte er ofte regulert av appellasjonen. Utbyttet påvirkes av blant annet druetype, alder på vinstokk, jordsmonn, vitikultur, plantetetthet, generelle klimatiske forhold og årgangens klimatiske forhold. Lovmessig regnes ofte utbytte i antall kil [..]
Kilde: moestue.com

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


del av overskuddet i et selskap er fordelt på aksjonærer i forhold til antall og klasse av aksjer. Beslutningen om å betale utbytte normalt tar styret og vanligvis betales kvartalsvis i form av kontanter, aksjer eller, i sjeldne tilfeller, andre egenskaper. Utbytte på preferanseaksjer er vanligvis fast for en periode, mens utbytte på ordinære aksje [..]
Kilde: no.cursopresencialforex.info

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Utbytte er utbetalinger fra et selskap til selskapets eiere (aksjonærer). Utbyttebeløpets størrelse bestemmes ofte av selskapets resultat.
Kilde: borsgruppen.no

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utbytte


Det beløpet selskapet utbetaler som aksjeeiernes andel av disponibelt overskudd. Se leksjon 5 og 6.
Kilde: sidene.no

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

utbytte


Prosentandelen av aksjeverdien i et selskap som utbetales til aksjonærene. En aksje som selges for USD 100 per aksje med et årlig utbytte på USD 1, gir investoren en avkastning på 1 %.
Kilde: no.saxobank.com

<< gjenstand lepton >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning