Betydning Standardisering
Hva betyr Standardisering? Her finner du 6 betydninger av ordet Standardisering. Du kan også legge til en definisjon av Standardisering selv.

1

7   2

Standardisering


For andre betydninger av ordet: se Standard (pekerside) Standard er en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

4   4

Standardisering


Det å fastsette standarder, ensretting
Kilde: lederkilden.no

3

3   3

Standardisering


Prosess for utvikling av konsepter, doktriner, prosedyrer og konstruksjoner for å oppnå og opprettholde de mest effektive nivåer av samvirkeevne, materielltypers mulighet til å kunne nyttes om hverandre, nasjonenes mulighet til å kunne nytte samme materiell og systemers evne til å gi og motta tjeneste eller ytelse seg imellom og derved øke e [..]
Kilde: prinsix.forsvaret.no

4

3   3

Standardisering


Enhver prosess skal oppnå målsettingen for hva som skal presteres.
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

5

3   3

Standardisering


Lik behandling, i surveyer
Kilde: ub.uib.no

6

2   3

Standardisering


Virksomhet som med hensyn til eksisterende eller potensielle problemer tilveiebringer bestemmelser til felles og gjentatt bruk med sikte på å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng
Kilde: trv.jbv.no


Legg til betydningen av Standardisering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Strategier Traumer >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning