Betydning ressurs
Hva betyr ressurs? Her finner du 10 betydninger av ordet ressurs. Du kan også legge til en definisjon av ressurs selv.

1

29   13

ressurs


Det man har tilgjengelig til å lage eller produsere noe av; mennesker, materialer, osv.
Kilde: no.wiktionary.org

2

19   15

ressurs


Ordet 'ressurs' er en forekomst i naturen som kan tilfredstille menneskelige behov, men vi må være i stand til å bruke den før den kan kalles en ressurs.  
Kilde: helsekompetanse.no

3

19   16

ressurs


I videste forstand alt vi kan utnytte. For eksempel naturressurser, menneskeskapte ressurser (kapital, kunnskap osv.) og mennesklige ressurser (skaperevne, arbeidsevne osv.)
Kilde: miljolare.no

4

6   12

ressurs


Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes til å skape goder eller nytte. For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være tilgjengelig, den må kunne gi preferert nytte. Kilden kan gi [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

4   13

ressurs


Definisjon Organisatorisk, personellmessig eller materiell enhet/innretning som kan bidra til å bibringe eller gjennomføre et oppdrag
Kilde: volven.no

6

4   14

ressurs


Et lager av penger, produkter eller Persontjenester som brukes i ytelsen til en aktivitet.
Kilde: technet.microsoft.com

7

2   14

ressurs


Grunnleggende hjelpemidler eller innsatsfaktorer som inngår i et prosjekt, f eks materiell, tjenester, ytelser, økonomi og arbeidskraft (intern og/eller ekstern).
Kilde: prinsix.forsvaret.no

8

2   15

ressurs


resources ressurs Resources - usually used the plural but can mean something used to achieve an aim: "The database could be used as a teaching resource in colleges"
Kilde: termbase.uhr.no

9

3   16

ressurs


Midler for utføring av oppgaver: penger, budsjett, personal, eller materialressurser. I tillegg er alt stramt, som en "ressurs" betyr, blant annet, for eksempel, "tid" eller "oppmerksomhet i forvaltningen området" i denne forstand er ressurser.
Kilde: no.imsware.de

10

3   17

ressurs


restart -s
Kilde: i18n.skolelinux.no

Legg til betydningen av ressurs
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< l'on araignée >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning