Betydning prosedyre
Hva betyr prosedyre? Her finner du 16 betydninger av ordet prosedyre. Du kan også legge til en definisjon av prosedyre selv.

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


Prosedyre er et fremmedord for framgangsmåte. Det kan vise til Prosedyre (jus), et argumenterende innlegg i en rettsforhandling En sub-rutine eller metode innen programmering En lagret prosedyre på en [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

7 Thumbs up   2 Thumbs down

prosedyre


Prosedyre er et fremmesord for framgangsmåte  
Kilde: helsekompetanse.no

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

prosedyre


Metode for å utføre en aktivitet. Den kan være dokumentert skrift­lig eller visualisert, men også bare muntlig.
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


Definisjon Pasientrettet tiltak kategorisert etter en nirmgivende beskrivelse eller et kodeverk. I kvalitetssikringsarbeid brukes prosedyre om skriftlige retningslinjer for et tiltak.
Kilde: volven.no

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

prosedyre


Definisjon Pasientrettet tiltak kategorisert etter normgivende beskrivelse eller kodever
Kilde: volven.no

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

prosedyre

Kilde: prinsix.forsvaret.no

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

prosedyre


fremgangsmåte, bestemt rekkefølge på hvordan en behandling eller undersøkelse blir gjort
Kilde: amv.legehandboka.no

8

2 Thumbs up   0 Thumbs down

prosedyre


fremgangsmåte, bestemt rekkefølge på hvordan en behandling eller undersøkelse blir gjort
Kilde: nhi.no

9

2 Thumbs up   0 Thumbs down

prosedyre


fremgangsmåte, bestemt rekkefølge på hvordan en behandling eller undersøkelse blir gjort
Kilde: nevro.legehandboka.no

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


Definisjon Ethvert kodet eller på annen måte klassifisert eller beskrevet tiltak overfor pasient
Kilde: volven.no

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


1) Systematisk framgangsmåte for å utføre en aktivitet. Den kan være dokumentert skriftlig eller visualisert, men også bare muntlig. 2) Det å føre en sak for retten, saksbehandling, sakførsel 3) Et av [..]
Kilde: lederkilden.no

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


procedure
Kilde: termbase.uhr.no

13

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


En gjentagbare trinnrekkefølgen som er fulgt i en bestemt rekkefølge for å oppfylle kravene til en aktivitet.
Kilde: technet.microsoft.com

14

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


Angitt framgangsmåte for å utføre en aktivitet / arbeidsoppgave. Skrives oftest etter en bestemt mal og bør inneholde: formålet med prosedyren, omfang, ansvar og arbeidsbeskrivelse.
Kilde: bedriftsservice.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prosedyre


fremgangsmåte, bestemt rekkefølge på hvordan en behandling eller undersøkelse blir gjort
Kilde: myoreflex.legehandboka.no

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

prosedyre


En prosedyre tar 0 eller flere parametre. Prosedyrer gir ikke noen returverdi, i motsetning til funksjoner som gir nøyaktig én returverdi. I programmering svarer både funksjoner og prosedyrer til "delprogram". Java skiller ikke mellom funksjoner og prosedyrer, alle slike delprogram er metoder. En metode med void som returdatatype tilsvare [..]
Kilde: home.hit.no

<< prosa proselytt >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning