oekonomi.no

Website:http://www.oekonomi.no
Oppstemmer mottatt467
Nedstemmer mottatt416
Karma:50 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1090)

1

0   0

call option


(Kjøps opsjon) En rett men ingen plikt til å kjøpe underliggendetil en gitt pris enten på et tgitt tidspunkt eller innenfor et tidsintervall en gang i fremtiden.
Kilde: oekonomi.no

2

0   0

cap


(Rentetak) avtale som begrenser hvor høyt opp en variabel rente kan stige, innenfor en gitt tidsperiode.
Kilde: oekonomi.no

3

0   0

capm


Forkortelse for capital asset pricing model. Modell som forklarer forholdet mellom forventet avkastning og risikoen til en investering.
Kilde: oekonomi.no

4

0   0

ceteris paribus


Betyr kort og godt: ”alt annet like” og forkortes ofte til cet par. Brukes som et hjelpemiddel til å forenkle virkeligheten, slik at vi kan konsentrere oss om de sammenhengene vi er interessert i, for [..]
Kilde: oekonomi.no

5

0   0

clearing


Avregning eller oppgjør, brukes særlig om at banker og andre finansinstitusjoner avregner sine tilgodehavender og krav mot hverandre.
Kilde: oekonomi.no

6

0   0

clearing-sentral


En institusjon som foretar avregning for partene i en handel. En clearingsentral fungerer som selgers kjøper og kjøpers selger i en handel, og garanterer på den måten for motpartens evne til å oppfyll [..]
Kilde: oekonomi.no

7

1   0

coase teorem


Hvis eiendomsretter eksisterer og private parter kan forhandle om ressursallokering uten kostnader, kan de selv løse problemet med eksterne virkninger.
Kilde: oekonomi.no

8

0   0

cobb-douglas nyttefunksjon


En nyttefunksjon U(x,y) = xay1-a , der x og y er to goder og a er en konstant.
Kilde: oekonomi.no

9

0   0

cobb-douglas produktfunksjon


En produktfunksjon av formen Y = AKαNβ hvor Y er produksjonsmengde, K er kapitalmengde, N er sysselsetting, A, α, β er konstanter.
Kilde: oekonomi.no

10

0   0

controller


En som har ansvar for finansvirksomheten, eller en som kontroller utgiftsposter og reviderer regnskapet.
Kilde: oekonomi.no


For å vise alle 1090 definisjoner, vennligst logg inn.