Betydning paradigme
Hva betyr paradigme? Her finner du 10 betydninger av ordet paradigme. Du kan også legge til en definisjon av paradigme selv.

1

5   0

paradigme


Et samstemt vitenskapelig fellesskap. Et paradigmeskifte er en radikal omveltning der et nytt forskerfellesskap overtar for det gamle og hvor disse to fellesskapene ikke kan forstå hverandres verdisyn og virksomhet i mer enn begrenset utstrekning og derfor er usammenlignbare.
Kilde: home.himolde.no

2

1   0

paradigme


Paradigme (gresk παράδειγμα, paradeigma) betyr forbilde, mønster, mønstergyldig eksempel. Paradigme blir brukt som betegnelse på særlige regler innenfor vitenskapelige disipliner. Den am [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   0

paradigme


Måte å se verden på, tankesystem, referanseramme. Eksempel er sikkerhetstenking før og etter 11. september 2001.
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

4

0   0

paradigme


vitenskaplig tankesett: forskningsmetoder, resultater og emner som danner et mønster for annet vitenskaplig arbeid | : | bøyningsmønster | : | en mengde ord med et felles ledd | :
Kilde: no.wiktionary.org

5

0   0

paradigme


Forbilde, mønster, typisk eksempel. Fremherskende tankemåte i en vitenskap. Måte å se verden på, tankesystem, referanseramme. Eksempel kan være sikkerhetstenkning før og etter 11. September 200 [..]
Kilde: lederkilden.no

6

0   0

paradigme


Av gresk paradeigma, det vil si "forbilde", "mønster", "eksempel". Den filosofiske definisjonen beskriver et paradigme som en problemløsning som blir akseptert som forbilledlig for løsninger av lignende problemer i samme vitenskap, og som derved skaper en vitenskapelig tradisjon. Utviklingen mot elektronisk handel, [..]
Kilde: netresources.no

7

0   0

paradigme


Omfattende sett av ideer som danner grunnlag for tankegang
Kilde: forelesning.no

8

0   0

paradigme


Omfatter så vel teori som oppskrifter på metoder og teknikker i et felt el­ler et fag. Paradigme brukes også om skoleretninger innen fag. Normal vitenskapelig ak­tivitet best [..]
Kilde: ub.uib.no

9

0   0

paradigme


(gresk παράδειγμα, paradeigma) betyr forbilde, mønster, mønstergyldig eksempel.
Kilde: fremmedord.org

10

0   1

paradigme


Et samstemt vitenskapelig fellesskap. Et paradigmeskifte er en radikal omveltning der et nytt forskerfellesskap overtar for det gamle og hvor disse to fellesskapene ikke kan forstå hverandres verdisy [..]
Kilde: oekonomi.no

Legg til betydningen av paradigme
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< høytaler baktale >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning