Betydning strategi
Hva betyr strategi? Her finner du 11 betydninger av ordet strategi. Du kan også legge til en definisjon av strategi selv.

1

2   0

strategi


Angrepsplan, fremgangsmåte for å løse et problem el. lign., handlemåte. Hvordan å omgjøre misjoner og visjoner til virkelighet (på alle nivå). Følges opp av konkrete målsettinger og handling [..]
Kilde: lederkilden.no

2

2   0

strategi


og taktikk. Strategien omfatter planlegging og styring av operasjoner i stor målestokk, mens taktikk beskriver hvordan styrkene kan komme i best posisjon og vinne over fienden i de enkelte slagene. Det ligger det en omfattende intern og ekstern informasjonsinnhenting forut for strategiutformingen som så må sees i sammenheng med virksomhetens sos [..]
Kilde: sculler.no

3

2   1

strategi


En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydning [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

1   0

strategi


Dette er et substantiv som betyr en handlingsplan som er utformet for å oppnå et langsiktig eller overordnet mål. Det representerer også kunsten å planlegge og lede overordnede militære operasjoner og bevegelser i en krig eller kamp.
Alina Cristea1 - 31. august 2018

5

1   0

strategi


En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydning [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   1

strategi


Strategi brukes i sjakk om evaluering av posisjoner og om å sette mål og langsiktige planer for spillet. Spillerne forsøker å unngå svakheter i egen stilling samtidig som de forsøker å påføre [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0   1

strategi


Strategier er handlingsregler som sier hvilken handling spilleren vil velge på ulike stadier i spillet, som funksjon av historien frem til dette stadiet.
Kilde: oekonomi.no

8

0   1

strategi


er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøre. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå best [..]
Kilde: arteetmarte.no

9

0   1

strategi


En strategi er definert som et avtalt sett med ideer og intensjoner om hvordan en skal reagere på endringer skapt av klimaendring i regionen. Alle sektorer, interesseparter og ulike tiltaksområder k [..]
Kilde: toolkit.balticclimate.org

10

0   2

strategi


Framgangsmåte for å nå et mål. | ''flertall av'' '''strategus'''
Kilde: no.wiktionary.org

11

0   4

strategi


De langsiktige valg en gjør for å nå målet.    Stress
Kilde: brandlink360.no

Legg til betydningen av strategi
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< dilettant avslutte >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning