home.hit.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt34
Nedstemmer mottatt40
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (182)

1

11 Thumbs up   8 Thumbs down

unntak


Et unntak avbryter normal programutførelse, og oppstår som følge av en uventet situasjon som ikke lar seg håndtere normalt.
Kilde: home.hit.no

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Tilordning


Tilordning er en grunnleggende setning i de fleste programmeringsspråk. Effekten er å tildele en variabel en ny verdi, som generelt er verdien til et uttrykk.
Kilde: home.hit.no

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Modifikator


Et reservert ord som settes inn i deklarasjonen av klasse, metode eller variabel for å endre på den aktuelle anvendelsen. Java har modifikatorene: abstract, final, native, private, protected, public, static, strictfp, synchronized, transient, volatile.
Kilde: home.hit.no

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

tabell


En tabell er en sammensetning av et antall enkeltvariabler av samme datatype. Elementene blir adressert ved deres posisjon, eller indeks.
Kilde: home.hit.no

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

terminal


Se konsoll.
Kilde: home.hit.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Syntaks


Syntaks har å gjøre med grammatikken i et språk, altså hva som er lovlige setninger. Java, som andre programmeringsspråk, har en formell grammatikk. Det betyr at det er klare regler for hva som er et lovlig program. Kompilatoren (javac) sjekker disse språkreglene før oversettelse til maskinkode. Se pragmatikk og semantikk.
Kilde: home.hit.no

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

skop


Skopet til en variabel er det området av kildekoden der variabelen kan brukes. F.eks. kan en public klassevariabel brukes i alle klasser, en privat objektvariabel kan kun brukes i klassen der den er deklarert, mens en lokal variabel deklarert i toppen av ei løkke kun kan brukes i denne løkka.
Kilde: home.hit.no

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

stream


Se datastrøm.
Kilde: home.hit.no

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

semantikk


Semantikk har å gjøre med betydningen eller meningen som uttrykkes ved setninger i et språk. Se pragmatikk og syntaks.
Kilde: home.hit.no

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

program


Et program er en sekvens av instruksjoner for å få utført en bestemt oppgave på en maskin.
Kilde: home.hit.no


For å vise alle 182 definisjoner, vennligst logg inn.