home.hit.no

Oppstemmer mottatt29
Nedstemmer mottatt32
Karma:-2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (182)

1

11   5

unntak


Et unntak avbryter normal programutførelse, og oppstår som følge av en uventet situasjon som ikke lar seg håndtere normalt.
Kilde: home.hit.no

2

2   1

tilordning


Tilordning er en grunnleggende setning i de fleste programmeringsspråk. Effekten er å tildele en variabel en ny verdi, som generelt er verdien til et uttrykk.
Kilde: home.hit.no

3

2   1

tabell


En tabell er en sammensetning av et antall enkeltvariabler av samme datatype. Elementene blir adressert ved deres posisjon, eller indeks.
Kilde: home.hit.no

4

2   0

modifikator


Et reservert ord som settes inn i deklarasjonen av klasse, metode eller variabel for å endre på den aktuelle anvendelsen. Java har modifikatorene: abstract, final, native, private, protected, public, static, strictfp, synchronized, transient, volatile.
Kilde: home.hit.no

5

1   1

terminal


Se konsoll.
Kilde: home.hit.no

6

1   0

syntaks


Syntaks har å gjøre med grammatikken i et språk, altså hva som er lovlige setninger. Java, som andre programmeringsspråk, har en formell grammatikk. Det betyr at det er klare regler for hva som er et lovlig program. Kompilatoren (javac) sjekker disse språkreglene før oversettelse til maskinkode. Se pragmatikk og semantikk.
Kilde: home.hit.no

7

1   0

stream


Se datastrøm.
Kilde: home.hit.no

8

1   1

semantikk


Semantikk har å gjøre med betydningen eller meningen som uttrykkes ved setninger i et språk. Se pragmatikk og syntaks.
Kilde: home.hit.no

9

1   0

literal


En literal er anonym konstant, dvs. en konkret verdi angitt i koden. Det kan f.eks. være heltallsverdien 37, eller en tegnverdi som 'c'.
Kilde: home.hit.no

10

1   0

konstruktør


En spesiell metode som blir automatisk utført når man oppretter objekt med new. En konstruktør skal ha samme navn som klassen den tilhører, og ikke noen returdatatype (ikke engang void).
Kilde: home.hit.no


For å vise alle 182 definisjoner, vennligst logg inn.