Betydning metode
Hva betyr metode? Her finner du 13 betydninger av ordet metode. Du kan også legge til en definisjon av metode selv.

1

4   1

metode


Måten å gjøre noe på, både rekkefølgen og hjelpmidlene som skal brukes
Kilde: lederkilden.no

2

2   1

metode


fremgangsmåte
Kilde: no.wiktionary.org

3

1   0

metode


Innenfor fag som vitenskap og filosofi er det vanlig å bruke betegnelsen metode på en planmessig fremgangsmåte som gjerne har sitt grunnlag basert på regler og prinsipper. Den greske filosofen Sokrates regnes som den første til å skille mellom analytisk metode og syntetisk metode. Senere har de to grenene delt seg inn i induktiv metode, knyttet til naturvitenskap, og deduktiv metode, som handler om matematikk, logikk og filosofi. I dag har vitenskapen mer fokus på om vitenskapelige påstander er intersubjektivt prøvbare.
Lars A Reinton - 28. august 2018

4

1   0

metode


Måten å gjøre noe på, både rekkefølgen og hjelpemidlene som skal brukes.
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

5

0   0

metode


Planverk som underbygger en prosess .
Kilde: prinsix.forsvaret.no

6

0   0

metode


En metode er en fremgansmåte, et middel for å løse problemee og komme fram til ny kunnskap. Metode er en planmessig måte for å nå fram til kunnskap på.  
Kilde: helsekompetanse.no

7

0   0

metode


En metode er et navngitt "delprogram". Den inneholder en liste med setninger, den kan ta 0 eller flere parametre, og kan levere en returverdi. I Java skiller man mellom klassemetoder (deklarert med static) og objektmetoder.
Kilde: home.hit.no

8

0   0

metode


Fremgangsmåte man bruker for å finne data/ dokumenter. Vanligvis deles metode inn i to hovedkategorier, kvantitativ og kvalitativ metode. Se mer i for eksempel Dalland (2007)
Kilde: hig.no

9

0   0

metode


Denne delen handler om hvordan du har gjennomført arbeidet. Hvordan du har gjennomført filmingen, programmeringen, undersøkelsen, eksperimentet etc
Kilde: ia.hiof.no

10

0   0

metode


method
Kilde: statsci.org

11

0   0

metode


Fremgangsmåte man bruker for å finne data/ dokumenter. Vanligvis deles metode inn i to hovedkategorier, kvantitativ og kvalitativ metode. Se mer i for eksempel Dalland (2007)
Kilde: www3.hig.no

12

0   1

metode


Metode kan vise til: en systematisk fremgangsmåte en funksjon (programmering) assosiert med en klasse i objektorientert programmering Se også Metodologi, læren om metoder i kunst og vitenskap Metod [..]
Kilde: no.wikipedia.org

13

0   1

metode


method
Kilde: termbase.uhr.no

Legg til betydningen av metode
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< uoppmerksom arbeidar >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning