Betydning semantikk
Hva betyr semantikk? Her finner du 7 betydninger av ordet semantikk. Du kan også legge til en definisjon av semantikk selv.

1

1   0

semantikk


studium av ordenes betydning
Kilde: no.wiktionary.org

2

2   1

semantikk


Semantikk er den grenen av lingvistikken (språkvitenskapen) som studerer ordenes betydning, både enkeltvis og i sammenstilte strukturer (setninger). Herunder studeres blant annet fenomener som synonym [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   0

semantikk


Systemet for hvordan setninger bindes sammen til en tekst, og betydningssystemet.
Kilde: mamiandme.wordpress.com

4

1   1

semantikk


Semantikk har å gjøre med betydningen eller meningen som uttrykkes ved setninger i et språk. Se pragmatikk og syntaks.
Kilde: home.hit.no

5

0   1

semantikk


Semantikk er den grenen av lingvistikken (språkvitenskapen) som studerer ordenes betydning, både enkeltvis og i sammenstilte strukturer (setninger). Herunder studeres blant annet fenomener som synonym [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

1   2

semantikk


(semantikk) - område av ekspertise, orientert mot) stjele stat-x _i ikke studere betydningen av ord.
Kilde: webtekst.info

7

0   2

semantikk


En gren av semiotikk . Studiet av tegnsystemer som meningsfylte (betydningsbærende) systemer
Kilde: lederkilden.no

Legg til betydningen av semantikk
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< segmentering skarre-r >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning